Vad är Ode? / Planering av tjänsterna

Planering av tjänsterna

Användarna medverkade i planeringen

Odet har planerats tillsammans med stadsborna så att det på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas önskemål och behov. Idéer, tips och drömmar har samlats in under stadsevenemang, i verkstäder, på webbplatsen och genom olika kampanjer.

Drömmar och engagemang

Som centrumbibliotek är Ode ett offentligt rum som är öppet för alla, och som stadsborna äger tillsammans. Därmed ska biblioteket svara på olika användargruppers och partners mångahanda behov, vilket skulle vara en omöjlighet utan ett gemensamt planeringsarbete.

Ode har planerats på olika sätt genom att engagera stadsbor och partner i arbetet. Till exempel under kampanjen Unel-moi 2012 samlade man in över 2 300 idéer för den fortsatta planeringen av centrumbiblioteket från stadsborna. Samma år var biblioteket bland de första att testa deltagande budgetering där stadsborna fick bestämma till vilka fyra pilotförsök man ska allokera 100 000 euro. Också centrumbibliotekets namn har föreslagits av en stadsbo. I en öppen namntävling samlade man in över 1 600 alternativa namn, bland vilka en jury till sist utsåg en vinnare.

Centrumbibliotekets vänner

Centrumbibliotekets vänner är ett pilotprojekt för engagerande medborgarplanering där en grupp med 28 kundutvecklare fick delta i planeringen av biblioteket ur användarperspektivet. Under det fyra månader långa projektet samlade man in bland annat information om tjänsternas funktionalitet och idéer om evenemangsinnehåll från centrumbibliotekets vänner.

Jag fick ett ägarförhållande till staden, jag kände mig för första gången som helsingforsare.
Centrumbibliotekets vän

Tjänstedesign som en del av planeringen

Man har använt sig av tjänstedesign i planeringen av Ode för att åstadkomma den bästa möjliga kundupplevelsen. Tjänstedesignen har sträckt sig bland annat till planeringen av skyltar och möbler samt placeringen av material. Tillsammans har man funderat på karakteristiska lösningar för de olika våningarna och rummen samt på samarbetspartnernas önskemål.

Läs mer om Ode

5.6.2024

taide

Ett tryggare Ode

Läs mer

23.5.2024

Europaparlamentsvalet : Förhandsröstningsstället i Ode

Läs mer

19.3.2024

ode

Centrumbiblioteket Ode välkomnade sin tionde miljonte besökare

Läs mer

20.2.2024

Bokningen av utrymmen och utrustning i Ode flyttar till nya Varaamo

Läs mer

13.1.2024

Presidentvalet: Förhandsröstningsstället i Ode

Läs mer

30.11.2023

aktuellt

Älskade Ode fyller fem år

Läs mer

24.10.2023

Ode bjuder in till att fira poesins mångformighet

Läs mer

18.10.2023

litteraturtjänster

Obotti tas ur bruk

Läs mer

11.8.2023

barn

Så här besöker du barnområdet i Ode 

Läs mer

26.7.2023

barn

Odes verkstäder för skolelever och daghemsgrupper

Läs mer

10.6.2023

tjänster

Ode för turister

Läs mer

1.6.2023

barn

Odes förnyade barnområde lockar till böckerna

Läs mer

12.5.2023

barn

Invigningen av den förnyade barnavdelningen

Läs mer

22.3.2023

Förhandsrösta i Ode!

Läs mer

9.3.2023

barn

Odes guidade rundvandringar för grupper på klassresa

Läs mer

5.3.2023

Kampanjen Från bibliotek till aktivist uppmuntrar till klimataktivism

Läs mer

17.11.2022

delaktiggöra

Antalet reservationer ökar i biblioteken – främjandet av lån från hyllan är både kundens och bibliotekets fördel

Läs mer

15.11.2022

litteratur

Odes bokfest firar litteraturen och det 4-åriga centrumbiblioteket

Läs mer

15.11.2022

Bibliotekets litteraturevenemang utvecklas för att nå nya publiker

Läs mer

30.9.2022

konsttaide

Ekon – exponeringar och synkronicitet i Ode  

Läs mer