Vad är Ode? / Planering av tjänsterna

Planering av tjänsterna

Användarna medverkade i planeringen

Odet har planerats tillsammans med stadsborna så att det på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas önskemål och behov. Idéer, tips och drömmar har samlats in under stadsevenemang, i verkstäder, på webbplatsen och genom olika kampanjer.

Drömmar och engagemang

Som centrumbibliotek är Ode ett offentligt rum som är öppet för alla, och som stadsborna äger tillsammans. Därmed ska biblioteket svara på olika användargruppers och partners mångahanda behov, vilket skulle vara en omöjlighet utan ett gemensamt planeringsarbete.

Ode har planerats på olika sätt genom att engagera stadsbor och partner i arbetet. Till exempel under kampanjen Unel-moi 2012 samlade man in över 2 300 idéer för den fortsatta planeringen av centrumbiblioteket från stadsborna. Samma år var biblioteket bland de första att testa deltagande budgetering där stadsborna fick bestämma till vilka fyra pilotförsök man ska allokera 100 000 euro. Också centrumbibliotekets namn har föreslagits av en stadsbo. I en öppen namntävling samlade man in över 1 600 alternativa namn, bland vilka en jury till sist utsåg en vinnare.

Centrumbibliotekets vänner

Centrumbibliotekets vänner är ett pilotprojekt för engagerande medborgarplanering där en grupp med 28 kundutvecklare fick delta i planeringen av biblioteket ur användarperspektivet. Under det fyra månader långa projektet samlade man in bland annat information om tjänsternas funktionalitet och idéer om evenemangsinnehåll från centrumbibliotekets vänner.

Jag fick ett ägarförhållande till staden, jag kände mig för första gången som helsingforsare.
Centrumbibliotekets vän

Tjänstedesign som en del av planeringen

Man har använt sig av tjänstedesign i planeringen av Ode för att åstadkomma den bästa möjliga kundupplevelsen. Tjänstedesignen har sträckt sig bland annat till planeringen av skyltar och möbler samt placeringen av material. Tillsammans har man funderat på karakteristiska lösningar för de olika våningarna och rummen samt på samarbetspartnernas önskemål.

Läs mer om Ode

22.3.2023

ajankohtaista

Förhandsrösta i Ode!

Läs mer

9.3.2023

barnklassresalapset

Odes guidade rundvandringar för grupper på klassresa

Läs mer

5.3.2023

aktivismnatur

Kampanjen Från bibliotek till aktivist uppmuntrar till klimataktivism

Läs mer

17.11.2022

delaktiggörautveckling

Antalet reservationer ökar i biblioteken – främjandet av lån från hyllan är både kundens och bibliotekets fördel

Läs mer

15.11.2022

litteratur

Odes bokfest firar litteraturen och det 4-åriga centrumbiblioteket

Läs mer

15.11.2022

kirjallisuus

Bibliotekets litteraturevenemang utvecklas för att nå nya publiker

Läs mer

30.9.2022

konst

Ekon – exponeringar och synkronicitet i Ode  

Läs mer

10.8.2022

aktuelltkonstlitteratur

Ny konst visas i Ode i augusti

Läs mer

27.6.2022

aktuellt

Utskriftstjänsten för coronaintyg flyttar från Ode till vaccinationspunkterna den 1 juli

Läs mer

2.5.2022

Kundenkät

Läs mer

26.4.2022

litteratur

Helsingfors stadsbibliotek bjuder in att dela och läsa böcker som ger styrka

Läs mer

19.4.2022

respons

Tack för responsen!

Läs mer

28.3.2022

cityverkstaden

Svara på enkäten om studiotjänsterna på Ode

Läs mer

15.3.2022

evenemanglitteratur

Tolkien-dag på Helsingfors centrumbibliotek Ode för första gången

Läs mer

15.2.2022

Vad allt kan biblioteket erbjuda?

Läs mer

11.2.2022

Aura

Läs mer

8.12.2021

aktuellt

Öppettiderna för Ode förändras 2022

Läs mer

7.12.2021

aktuellt

Coronapasset tas i bruk vid publikevenemang på Helmet-biblioteken 

Läs mer

29.11.2021

evenemang

Ode 3 år!

Läs mer

20.10.2021

barnevenemanglapset

En interaktiv pekvägg till Odes barnavdelning

Läs mer