Tillbaka till artiklar

Kampanjen Från bibliotek till aktivist uppmuntrar till klimataktivism

5.3.2023

Kunskap ökar förståelsen av den ekologiska krisen, men vi behöver också handlingar för att byta kurs.

Från bibliotek till aktivist är Helmet-bibliotekens kampanj för våren 2023 där vi uppmuntrar människor till klimataktivism med hjälp av Aktivistdiplomet. Aktivistdiplomet är avsett att fungera som inspiration och stöd när vi börjar sätta oss in i olika sätt att verka och påverka. Utmaningarna kan genomföras på önskat sätt och i valfri ordning.

Med hjälp av kampanjen vill vi stödja allas möjligheter att delta och verka för denna sak som berör oss alla. I synnerhet under utmanande tider kan bibliotek möjliggöra trygg, kunskapsbaserad samhällsdebatt. Kampanjen Från bibliotek till aktivist är en fortsättning på bibliotekens klimatläsecirklar och Helsingfors stadsbiblioteks turné Ilmastovieraat (Klimatgäster).

Allmänna bibliotek har under hela tiden de funnits spelat en viktig samhällelig roll som stärkare av demokrati, läskunskap och yttrandefrihet. Den ekologiska krisen är en samhällelig och kulturell kris, som berör oss alla och i varas lösning biblioteken bär sitt eget ansvar att delta i och stödja verksamheten.

Med bibliotekets verksamhet kan vi stödja den ekosociala fostran, förståelsen för vikten av rimlighet på vår begränsade jord samt förmåga och vilja att föreställa oss alternativa framtider och att göra dem till verklighet tillsammans med andra. Vi vill stödja människors klimatkunskaper, som hjälper dem att navigera i världen som kretsar kring klimat- och miljödebatten och att bygga lösningar.

Aktörer inom medborgarsamhället är viktiga i verksamheten och därför genomförs kampanjen i samarbete med organisationer. I den mångfasetterade miljörörelsen finns det ett sätt för alla att vara med och verka.

I kampanjen medverkar Aktivistimummot, Dodo ry, Eettisen kaupan puolesta – Eetti ry, Elokapina, Extinction Rebellion Finland, Greenpeace Finland, Helsingfors naturskyddsförening, Ett kolfritt Finland, Klimatföräldrarna, Luonto-Liitto, Jordens Vänner och Helsingforsregionens Jordens Vänner, Meidän metsämme, ProMartat, projektet PSLifestyle/Sitra, WWF Finland och Zero Waste Finland.

Dessutom uppmuntrar vi deltagare att fördomsfritt bekanta sig med också andra organisationer och organisationer att involvera sin verksamhet som en del av kampanjen med hjälp av hashtaggen #aktivistidiplomi #aktivistdiplomet.

Kampanjen startar med Naturen till låns-veckan 6–12.2 och pågår till slutet av maj.

Läs mer om diplomet

Kampanjens samordnare vid Helsingfors stadsbibliotek:

Johanna Juvonen johanna.a.juvonen@hel.fi

Tuula Rönkä tuula.ronka@hel.fi

Liisa Uimonen liisa.uimonen@hel.fi

 

Bild: Marja Hautala / Muuks

Dela artikeln