Tillbaka till artiklar

Så här besöker du barnområdet i Ode 

11.8.2023

Besökarna har hittat fint till barnområdet i Ode, vilket är en stor glädje för oss. Ibland uppstår det rentav en rusning i den norra gaveln på tredje våningen. Emellanåt kan det ändå hända att man glömmer bort att Ode är ett bibliotek. För att alla ska få ett trivsamt och tryggt biblioteksbesök, önskar vi att besökarna följer de här gemensamma spelreglerna. 

I biblioteket går vi i stället för att springa, och vi talar med vår vanliga röst, så att andra i lugn och ro till exempel kan läsa eller samtala. Ode är en lekfull plats, men inte en plats för fartfyllda lekar. 

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att klättra i Ode – varken över räcken, i träden eller på väggarna i Sagorummet. Om du vill klättra finns det en lekplats och en klätterställning i Magasinparken utanför Ode. 

De vuxna ansvarar alltid för sina barn och lämnar inte barnen utan uppsikt ens för en kort stund. Vi hjälper väldigt gärna våra besökare med biblioteksärenden, men ansvarar inte för att se efter barn. 

Barnvagnar lämnas på barnvagnsparkeringen vid fönsterväggen. Eftersom det kan finnas tiotals vagnar i biblioteket samtidigt, går det av säkerhetsskäl inte att ta med sig dem till vistelseområdena. Inte heller smutsen som vagnarna drar in är trevlig med tanke på våra små kunder som kryper på golvet. 

På barnområdet kan vi äta och spela, men var och en städar upp efter sig. Lästa böcker kan ställas i vagnarna vid hylländorna, där personalen hittar dem och ställer dem på rätt plats. Lämna inte böckerna på golvet. Om du spiller något eller det sker något annat misstag, berättar gärna för personalen så att vi kan tillkalla städpersonal. 

På loftet finns färgglada skärmar som designats av Skidit och på dem finns minispel och tankenötter. Skärmarna är inte avsedda att användas som byggklossar och ska inte tas loss från varandra eftersom de då går sönder. 

Även om Ode är ett allmänt utrymme där vi får fotografera, har barnområdet fredats för all fotografering. Vi vill att barnen med sina vuxna får besöka biblioteket i lugn och ro och bevara sin integritet. 

– När vi följer de här spelreglerna kan alla vistas tryggt och ha det trevligt tillsammans i Ode. Vi önskar alla barn, unga och familjer varmt välkomna till Ode! 

Dela artikeln