Vad är Ode? / Arkitektur

Odes arkitektur

Ode är en imponerande byggnad med sina glas- och stålkonstruktioner samt träfasader. Dess formspråk är en kombination av både traditioner och modernism. Det energieffektiva biblioteket är ett imponerande visitkort för det finländska byggandet. Arkitektbyrån ALA är ansvarig för huvud- och arkitekturplaneringen och för byggnadsentreprenaden ansvarar YIT.

 

Visitkort för det finländska byggandet

Centrumbibliotek Ode i Helsingfors centrum består nästan helt av lokaler som är öppna för allmänheten. Byggnaden är en ny mittpunkt för biblioteksnätverket i Helsingfors och erbjuder besökarna ett stort utbud av tjänster. Planen bygger på en tanke om att biblioteksfunktionerna fördelas på tre olika våningar. Byggnaden har ett aktivt gatuplan, en lugn översta våning samt en mera stängd mellersta våning för speciella aktiviteter.

Byggnadens böjda, broliknande form bjuder in besökarna för att använda lokalerna och tjänsterna både under och ovanför, innanför och utanför bågen. Biblioteket är en ny väsentlig del av den urbana miljön i Helsingfors och gruppen av märkesbyggnader vid Tölöviken.

Med undantag för den översta våningen är fasaden på Odet helt av trä, vilket mjukar upp det allmänna arkitektoniska intrycket kring Tölöviken. Virket som använts i beklädnaden är gran. Det energieffektiva biblioteket är ett imponerande visitkort för det finländska byggandet.

 

Ode är en av Helsingfors, eller de nordiska ländernas friaste byggnader där användarna kan göra mycket själva och ta initiativet till vad de gör. Det är helsingforsarnas och stadens besökares gemensamma, lärande och utvecklande verktyg.
Antti Nousjoki, arkitektbyrån ALA

Tre våningar, tre stämningar

Ode har tre våningar, var och en med sin särskilda stämning. Det gör det lättare att få en uppfattning om bibliotekets tjänster.

Gatunivå

Gatunivån på Ode är ett pulserande och föränderligt utrymme med flera ingångar. Den rymliga entréhallen, lokalerna för allmänheten och evenemang, bibliotekstjänsterna och caféet lockar besökare till sig för att trivas.

Andra våning

Den andra våningen är en plats för arbete, aktivitet, inlärning, växelverkan och samvaro med lokaler för aktiva stadsbors olika behov. Där finns bland annat studior, spelrum, arbets- och mötesrum, en stadsverkstad samt verkstads- och interaktionslokaler.

Tredje våning

På den tredje våningen finns Bokhimlen, som är en plats för avkoppling och återhämtning med böcker, läsoaser och ett café. Från Medborgarbalkongen öppnar sig en fin utsikt över staden.

Ode har planerats av arkitektbyrån ALA som vann den öppna internationella arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket 2013. Utgångspunkten var att byggnaden är ett offentligt, tryggt och avgiftsfritt stadsrum för alla mitt i stadskärnan.

Läs mer på arkitektbyrå ALAs webbplats