Tillbaka till artiklar

Odes verkstäder för skolelever och daghemsgrupper

26.7.2023

Centrumbiblioteket Ode erbjuder många slags verkstäder och guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper under läsåret 2023-2024. Teman i verkstäderna är till exempel: grafisk formgivning, bildkonst samt förstärkt verklighet i kombination med litteratur. Verkstäderna stöder läroplanens innehåll och fungerar bra som en del av en fenomenbaserad helhet. Vi erbjuder också guidade rundturer runtomkring på Centrumbiblioteket Ode.

Verkstäderna och guidade rundturer kan bokas på Helsingfors stads bokningstjänst: Kultus. Höstens första verkstaden är Skapa bilder till berättelsen​. Höstens första verkstäder och rundturer går att boka 21.8.2023 kl 9.00 på Kultus. Observera verkstadens målgrupp i anmälningsskedet.

Boka verkstäder och rundturer på Kultus

Grupper kan också besöka Ode på egen hand. Under ett självständigt besök kan man använda sig av färdiga uppgiftsblanketter som man kan bekanta sig med här. På ett självständigt besök kan man komma med hela gruppen/klassen och man behöver inte anmäla på förhand.

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. Handledningen sker på svenska. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.

Mer information fås av barn- och ungdomsteamet på Ode: oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Dela artikeln