Lokaler / Arrangera ett evenemang

Arrangera ett evenemang

Vill du ordna ett öppet evenemang i Ode? Ode välkomnar såväl stora som små evenemangsarrangörer, enskilda medborgare och föreningar. Vi har tillgängliga evenemangslokaler med varierande teknisk utrustning som passar för många slags evenemang.

Vi möjliggör årligen hundratals olika stora evenemang, till exempel boksläpp, föreläsningar och konserter. Öppna evenemang ordnas i Ode i huvudsak på vardagskvällar och veckoslut. Till öppna evenemang kan man inte ha anmälan eller inträdesavgift.

Skicka dina förslag till oss så funderar vi tillsammans på alternativen! Ange i meddelandet evenemangets innehåll, målgrupp och ditt önskemål om tidpunkt. Skicka ditt evenemangsförslag till oodi.tilat@hel.fi

Litteraturevenemang på Saarikoski-mattan

Bokhimlen på Odes tredje våning lämpar sig utmärkt för litterära evenemang. Litteraturevenemang för vuxna ordnas på Bokhimlens södra sida på Saarikoski-mattan. Exempelvis en releasefest för en bok eller ett samtal om litteratur passar perfekt här.

Lokalen lämpar sig för ungefär en timme långa evenemang för 10–50 personer, som är öppna för alla och lämpar sig för ett öppet utrymme. Ode kan bidra med högtalare och mikrofoner för 1–4 talare. Användningen av lokalen kostar ingenting. Om du behöver plats för en större publik kan litterära evenemang ordnas även i våra andra evenemangslokaler. Användningen av lokalen kan då vara avgiftsbelagd. Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett evenemang lämpar sig för Bokhimlen skickas till oodi.aikuiset@hel.fi

Om du vill ordna ett slutet litterärt evenemang, exempelvis en releasefest för inbjudna gäster, kan du boka någon av Odes avgiftsbelagda evenemangslokaler. Observera att användningen av lokalen då i allmänhet är avgiftsbelagd.

Läs mer om hur du ordnar ett privat evenemang

Debatt eller föreläsning

Litteratur, aktuella ämnen, stadskultur, politik… I Ode ordnas evenemang på många teman. Skicka oss ditt evenemangsförslag! Du kan inte ordna religiösa evenemang eller evenemang för bara ett parti i samarbete med Ode, men det går att hyra avgiftsbelagda lokaler för dessa.

Odes Maijasalen, Kino Regina och Kuben lämpar sig utmärkt för olika slags publikevenemang. Maijasalens AV-utrustning täcker alla behov och lokalen kan möbleras på många sätt. Här finns plats för 150 personer, men lokalen fungerar även bra för mindre tillställningar. Kino Reginas eleganta salong har plats för 250 åhörare och i Kuben finns plats för 50 personer.

Musikevenemang

Ode har två utmärkta lokaler för musikevenemang. Lugna, akustiska och korta musikframträdanden passar bra i Bokhimlen på tredje våningen. I Maijasalen på första våningen finns mångsidig presentationsteknik, inklusive ljusteknik och högtalare av god kvalitet. Lokalen har plats för 100–180 åskådare, beroende på hurdan läktare man bygger upp.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst musik evenemang är lämpligt skickas till oodi.tilat@hel.fi

Evenemang för barn

På området för barn på tredje våningen kan man ordna öppna och avgiftsfria evenemang för barn och familjer. Evenemang kan ordnas i det öppna utrymmet eller i evenemangslokalen för barn, som även är utrustad med bild- och ljudåtergivning. Området lämpar sig exempelvis för releasefester för barnböcker eller musikevenemang för barn, samt för småskaliga teaterföreställningar.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang är lämpligt skickas till oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Konstutställning

Ode koncentrerar sig på att visa teknologiförmedlad konst, det vill säga verk som är planerade för att visas i digital form. På Ode kan man ordna små och större mediekonstutställningar eller konstevenemang. För såväl verkstäder, visningar och mediekonsthelheter erbjuder vi olika tekniska presentationsytor och lokaler som är lämpliga för konstanvändning.

Om du vill ordna en utställning på Ode, skriv en kort utställningsansökan som anger verkets karaktär och natur. Berätta åtminstone följande saker i din ansökan:

  • Vad handlar verket om och ur vilket perspektiv samt en eventuell målpublik
  • Verkets format, tekniska krav och mått
  • Önskad tidpunkt för utställningen
  • Bilder/video/annat smakprov som exemplifierar utställningsidén

Skicka ansökan per e-post: oodi.tilat@hel.fi

Filmvisning

Ode har tre lokaler som passar för filmvisningar: Kino Regina, Maijasalen och Aura.

Kino Regina används en del av tiden av biblioteket och en del av tiden av Nationella audiovisuella institutet KAVI. I lokalen finns plats för 250 personer och här kan man visa filmer till exempel från datorn eller från DVD- eller BluRay-skivor. Om filmen visas som DCP-kopia eller motsvarande ska man hyra en maskinist via KAVI.

Kontaktuppgifter till KAVI

Filmer kan även visas i Maijasalen. Här finns en salong med 150 platser och en 5 x 2,5 meter stor filmduk.

I Aura i sin tur finns en 4K-projektor, en filmduk med en diameter på 4 meter och Dolby Atmos surroundljud med 7.1.4 högtalarkonfiguration.

Observera att du måste ha tillstånd för att visa upphovsrättsskyddat material på Ode. Som evenemangsarrangör ansvarar du också för att man följer förpliktelserna i lagen om bildprogram (710/2011), till exempel iakttagande av åldersgränser för bildprogram.

Matevenemang

Födelsedagsfest med kompisarna, rekreationsdag för arbetsplatsen, en trevlig stund av matlagning tillsammans, eller är köket hemma helt enkelt för litet för allt du tänkt baka? På Odes andra våning finns ett kök, där man kan ordna olika evenemang kring mat och matlagning. Köket lämpar sig väl för undervisning i matlagning. I köket kan man också ordna öppna publikevenemang, såsom en releasefest för en kokbok.

Mer information om Odes kök och huruvida ditt evenemang lämpar sig för Ode: oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om Odes kök

Pop up -evenemang

På Odes första våning kan man ordna småskaliga pop up -evenemang. Lokalen lämpar sig exempelvis för presentation av organisationers och föreningars verksamhet eller olika allmännyttiga tjänster. Observera att man inte får utöva kommersiell verksamhet i pop up -området.

I entrén på första våningen kan man också ordna publikevenemang som är öppna och lämpar sig för ett allmänt utrymme. Lokalen kan möbleras med stolar för omkring tjugo personer.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang är lämpligt skickas till oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om pop up -området

Evenemang under Odes takskägg

Utanför Ode, under takskägget, kan man ordna olika evenemang, såsom småskaliga musikevenemang eller andra framträdanden. Ode kan bidra med elektricitet och eventuellt även annan teknik till evenemanget.

Evenemangen ska avtalas med Ode i förväg. Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang lämpar sig under Odes takskägg skickas till oodi.tilat@hel.fi

Observera att man behöver tillstånd från stadsmiljösektorn om evenemanget även använder delar av Medborgartorget. Om du vill ordna ett evenemang endast på Medborgartorget ska du också ansöka om tillstånd hos stadsmiljösektorn.

Läs mer om tillståndsförfarandet för allmänna områden