Lokaler / Arrangera ett evenemang

Arrangera ett evenemang

Vill du ordna ett öppet evenemang i Ode? Ode välkomnar såväl stora som små evenemangsarrangörer, enskilda medborgare och föreningar. Vi har tillgängliga evenemangslokaler med varierande teknisk utrustning som passar för många slags evenemang.

På våren söker vi evenemang till hösten och på hösten till våren. Ansökan för hösten 2024 var öppen 15.4-19.5.

Öppna evenemang ordnas i Ode i huvudsak på vardagskvällar och veckoslut. Till öppna evenemang kan man inte ha anmälan eller inträdesavgift. Ifall du har några frågor kan du kontakta oss via e-post: oodi.tapahtumat@hel.fi

Litteraturevenemang

Bokhimlen på Odes tredje våning lämpar sig utmärkt för litterära evenemang. Litteraturevenemang för vuxna ordnas på Bokhimlens södra sida på Saarikoski-mattan. Exempelvis en releasefest för en bok eller ett samtal om litteratur passar perfekt här.

Lokalen lämpar sig för ungefär en timme långa evenemang för 10–50 personer, som är öppna för alla och lämpar sig för ett öppet utrymme. Ode kan bidra med högtalare och mikrofoner för 1–4 talare. Användningen av lokalen kostar ingenting. Om du behöver plats för en större publik kan litterära evenemang ordnas även i våra andra evenemangslokaler. Användningen av lokalen kan då vara avgiftsbelagd.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett evenemang lämpar sig för Bokhimlen skickas till oodi.aikuiset@hel.fi

Evenemang för barn

På området för barn på tredje våningen kan man ordna öppna och avgiftsfria evenemang för barn och familjer. Evenemang kan ordnas i det öppna utrymmet eller i evenemangslokalen för barn, som även är utrustad med bild- och ljudåtergivning. Området lämpar sig exempelvis för releasefester för barnböcker eller musikevenemang för barn, samt för småskaliga teaterföreställningar.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang är lämpligt skickas till oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Konstutställning

Ode koncentrerar sig på att visa teknologiförmedlad konst, det vill säga verk som är planerade för att visas i digital form. På Ode kan man ordna små och större mediekonstutställningar eller konstevenemang. För såväl verkstäder, visningar och mediekonsthelheter erbjuder vi olika tekniska presentationsytor och lokaler som är lämpliga för konstanvändning.

Skicka ansökan per e-post: oodi.tilat@hel.fi

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst utställning är lämpligt skickas till oodi.tilat@hel.fi