Vad är Ode?

Vad är Ode?

Helsingfors centrumbibliotek Ode är en levande mötesplats på Medborgartorget, i hjärtat av Helsingfors. Det är en av Helsingfors stadsbiblioteks 38 verksamhetsställen och en del av biblioteksnätverket Helmet.

Ode kompletterar den kultur- och mediekoncentration som utgörs av Musikhuset, Finlandiahuset, Sanomahuset och museet för nutidskonst Kiasma. Det erbjuder ett icke-kommersiellt offentligt stadsrum som är öppet för alla mittemot riksdagshuset.

 

Ode bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.

Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse.

Lokaler och funktioner

Var och en av de tre våningarna i Ode har en egen karaktär alltefter vilka möjligheter de erbjuder. I Ode finns rum för både tysta och mera högljudda aktiviteter.

Läs mer om lokalerna

Planering av tjänsterna

Ode har planerats tillsammans med stadsborna så att det på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas önskemål och behov. Idéer, tips och drömmar har samlats in under stadsevenemang, i verkstäder, på webbplatsen och genom olika kampanjer.

Läs mer om service design

Arkitektur

Ode har planerats av arkitektbyrån ALA som vann den öppna internationella arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket 2013.

Läs mer om arkitekturen

info

Hur många böcker finns det i Ode? Får man ta hundar med sig till Ode?

Och andra ofta ställda frågor.