Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vid planeringen av Ode har man ägnat särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten. Alla våra lokaler är tillgängliga. Personalen hjälper gärna till. Välkommen till Ode!

Ingångar

Huvudingång (Medborgartorget)

 • Rutten till huvudingången är jämn, belyst och tillräckligt bred och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
 • Ingången är svår att urskilja, men den är belyst. Ovanför ingången finns ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att urskilja. Utanför dörrarna finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörrarna öppnas automatiskt med en rörelsedetektor. För att öppna den inre dörren måste man trycka på öppna-knappen.
 • Infodisken finns på samma våning som ingången. Tjänsterna i Ode finns på våningarna 1, 2 och 3.

Södra ingången (Eero Erkkos gata)

 • Hållplatsen för ledsagartrafik ligger i närheten av den södra ingången (högst 5 meter från den) på en plats varifrån det är lätt att ta sig till ingången.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn, belyst och tillräckligt bred och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ovanför ingången finns ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att urskilja. Utanför dörrarna finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörrarna öppnas automatiskt med en rörelsedetektor. En av de inre dörrarna kan öppnas genom att trycka på öppna-knappen medan de övriga inre dörrarna öppnas genom att dra i handtaget.
 • Infodisken finns på samma våning som ingången. Tjänsterna i Ode finns på våningarna 1, 2 och 3.
 • Vid Odes södra ingång finns en ljudfyr. Lyssna på ljudet från ljudfyren i Ode:

Norra ingången (Tölöviksgatan)

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • Ingången är svår att urskilja.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att urskilja. Utanför dörrarna finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörrarna öppnas automatiskt med en rörelsedetektor. Den inre dörren öppnas genom att trycka på öppna-knappen.
 • Infodisken finns på samma våning som ingången. Tjänsterna i Ode finns på våningarna 1, 2 och 3.

Lokalerna

 • Byggnaden består av 4 våningar.
 • Ytmaterialet i lokalerna ger anvisningar för hur man tar sig fram. Golvlisten visar vägen exempelvis till servicepunkten, reliefkartan, hissarna och toaletterna. Reliefprickar i golvet meddelar att det finns en korsning mellan golvlister och varnar för trappan.
 • Varje våning i Ode har sin egen reliefkarta. Varje skylt visar informationen också med punktskrift. Bakom räckenna vid trapporna finns punktskriftsskyltar som meddelar vilken våning man kommer till.
 • Dörrarna inomhus är svåra att urskilja från väggen.

Hissar

 • I lokalen finns tre hissar med tillräckligt utrymme för en rullstol och vars dörrar öppnas automatiskt. Våningsnumren i hissarna är upphöjda så att man kan känna dem med fingrarna. Knappen som markerar utgångsvåningen avviker från de övriga knapparna.

Service och hjälpmedel

Toaletter

 • Det finns två tillgängliga toaletter på våning K Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • Det finns två tillgängliga toaletter på våning 2.
 • Det finns två tillgängliga toaletter på våning 3.

Induktionsslingan

 • Det finns en fast induktionsslinga vid varje kundservicepunkt och i auditoriet Kino Regina.

Ledar- och assistenthundar

 • Ledar- och assistenthundar är välkomna till Ode.
paikkamerkki

Lokaler och funktioner

Läs mer om Odes tre våningar.