Tillbaka till artiklar

Antalet reservationer ökar i biblioteken – främjandet av lån från hyllan är både kundens och bibliotekets fördel

17.11.2022

Kunderna använder bibliotekstjänsterna alltmer digitaliserat och skaffar det material de behöver genom reservationssystemet. Samtidigt väntar en betydande del av samlingen på sina läsare på hyllorna. I Helsingfors stadsbibliotek pågår projektet Aineiston suosittelu kirjastotilassa (Rekommendation av material i bibliotekssalen), där man strävar efter att främja läsandet,  förbättra kundernas serviceerfarenhet och uppmuntra kunderna att låna från hyllan genom samutveckling.

Den utdragna coronapandemin orsakade en nedgång i antalet biblioteksbesökare när man var tvungen att begränsa användningen av lokalerna och åtkomsten till materialet som lånas ut. Även om restriktionerna har kunnat avvecklas, har situationen inte återgått till det gamla i alla bibliotek. Särskilt har antalet reservationer ökat betydligt jämfört med tiden före pandemin, och reservationer görs oftast för en begränsad mängd av det nyaste materialet.

– Kunderna måste i många fall vänta länge på materialet som de har reserverat, även om ungefär 70 procent av stadsbibliotekets samling samtidigt står på hyllan. Det är varken läsarnas eller litteraturens fördel om endast de nyaste bästsäljarna lånas aktivt och människornas läsrepertoar blir ensidigare, säger chef för centrumbiblioteket Ode Anna-Maria Soininvaara.

Bibliotekspersonalen hittar något att läsa för alla

Reservationstjänsten är betydelsefull för många kunder, och man vill värna om dess smidighet också i fortsättningen. Att allt fler lån görs genom att reservera påverkar dock oundvikligt bibliotekets logistik och höjer kostnaderna. På biblioteket har det också väckt oro för bokens livscykel.

– Bokens livscykel är numera ganska kort. Biblioteket öppnar litteraturen i all dess djup för sina kunder och förlänger bokens liv också efter den korta toppen i efterfrågan när boken är ny, säger projektplanerare Jenni Laaksonen.

Bibliotekets lagstadgade kärnuppgift är att främja läsande och litteratur. När kunden kommer till bibliotekssalen får personalen möjlighet att utvidga besökarens serviceerfarenhet. De yrkesutbildade personerna i biblioteken hjälper gärna med att välja böcker, och förutom aktuella boknyheter rekommenderar de material enligt kundens önskemål också från det stora utbudet på hyllorna. De kuraterade valmöjligheterna ökar och i bästa fall får kunden mervärde för sitt biblioteksbesök.

Kunderna och bibliotekspersonalen är med i utvecklingsarbetet

I september inleddes som en del av projektet Aineiston suosittelu kirjastotilassa ett servicedesignprojekt tillsammans med planeringsbyrån Kuudes Helsinki. Syftet med projektet är att hitta nya lösningar för materialens sökbarhet, för att rekommendera material och för att öka upplevelserikedomen i biblioteket. Resultaten från servicedesignen förväntas bli färdiga i januari 2023.

Vid sidan om servicedesignen främjar projektet också ett samutvecklingsprojekt, i vilket man bjuder in både nuvarande och potentiella kunder och bibliotekspersonal. En viktigt metod för delaktiggörande i detta arbete är gemensamma bibliotekspromenader som ordnas för olika målgrupper i sex bibliotek under de närmaste veckorna.

– Syftet med bibliotekspromenaderna är att samla kundernas åsikter om hur bibliotekets lokaler skulle kunna utvecklas med tanke på att rekommendera material och hitta material som passar en själv. Dessa evenemang ger kunderna möjlighet att fundera över olika lösningar tillsammans med personalen direkt i biblioteket. Behoven och önskemålen dokumenteras, och materialet utgör ett underlag för vidareutveckling nästa år, säger projektplanerare Jenni Laaksonen.

På centrumbiblioteket Ode har man fått positiva erfarenheter redan till exempel av att reservationshyllan ändrades till en visningshylla för skönlitteratur, där kunderna enkelt kan låna böcker på ett ställe som många passerar. Utnyttjandet av artificiell intelligens för att rekommendera material – rekommendationsroboten Obotti – testas under projektet i Odes Bokhimmel, liksom även att göra bokrekommendationerna bättre synliga på hyllorna. Motsvarande konkreta åtgärder kan vidtas också i stadsbibliotekets andra verksamhetsställen.

Kom med på en bibliotekspromenad!

Bibliotekspromenaden är en metod för delaktiggörande av kunder och personal, där det fysiska biblioteksutrymmet utvecklas gemensamt genom diskussion. Varje promenad för respektive målgrupp har plats för cirka 20 kunder, och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen att utveckla stadsbiblioteket!

Bibliotekspromenader

 • Mån 21.11 kl. 14 Degerö bibliotek (vuxna)
 • Tis 22.11 kl. 10 Sockenbacka bibliotek (seniorer)
 • Tors 24.11 kl. 17 Östra centrums bibliotek (vuxna som talar andra språk än finska)
 • Lör 26.11 kl. 14 Tölö bibliotek (vuxna)
 • Tors 1.12 kl. 10.30 Åggelby bibliotek (seniorer)
 • Tors 1.12 kl. 17 Östra centrums biblioteko (finskspråkiga vuxna)
 • Mån 16.1 kl. 17 centrumbibliotek Ode (svenskspråkiga vuxna)
 • Ons 18.1 kl. 17 centrumbibliotek Ode (unga)
 • Tors 19.1 kl. 18 centrumbibliotek Ode (vuxna)
 • Lör 21.1 kl. 10.30 centrumbibliotek Ode (barnfamiljer)
 • Tis 24.1 kl. 11 Sockenbacka bibliotek (seniorer)

 

Bild: Jussi Hellsten / Helsingfors stad

Dela artikeln