Maksullisten tilojen käyttösäännöt

Varaamalla ja käyttämällä keskustakirjasto Oodin tiloja sitoudut noudattamaan niitä koskevia käyttösääntöjä. Alla olevat käyttösäännöt koskevat ensimmäisen kerroksen Kino Reginaa* ja Maijansalia, sekä toisen kerroksen Kuutiota ja keittiötä. Toisen kerroksen Auraa koskevat kohdat 3–8 ja 11–15.

1. Varattu tila etukäteen sovittuine kalusteineen ja tekniikoineen on vuokralaisen käytettävissä sopimuksessa määriteltynä aikana.

2. Tarvittaessa voit peruuttaa varauksen maksutta kolme viikkoa ennen varattua aikaa. Ilmoita siitä meille osoitteeseen oodi.tilat@hel.fi. Peruuttamatta jäänyt tai liian myöhään peruttu varaus laskutetaan.

3. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen.

4. Kirjastossa ei voi järjestää kursseja tai toistuvia tilaisuuksia, joista otetaan pääsy- tai osallistumismaksu (koskien myös materiaalikuluja). Yksittäisiä osallistujille maksullisia tapahtumia voi järjestää.

5. Varaamoon merkittyä tilan maksimihenkilömäärää ei saa ylittää (paloturvallisuussuositukset).

6. Vuokrausajan päättyessä vuokraajan tulee jättää tila samaan kuntoon kuin se oli vuokrausajan alkaessa. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi kirjaston henkilökunnalle.

7. Vuokrattavassa tilassa järjestettävä tilaisuus ei saa häiritä muuta kirjaston toimintaa, asiakkaita tai käyttäjiä.

8. Kirjasto on ei-kaupallista ja kaikille avointa tilaa. Varatun tilan ulkopuolella ei voi jakaa materiaaleja kuten flaijereita, ilmapalloja jne.

9. Varatun tilan ulkopuolelle voi asettaa yhden tapahtumaa mainostavan julisteen.

10. Kulkuväylä Maijansalin sisäänkäynnin edessä on pidettävä täysin tyhjänä.

11. Kirjasto pidättää oikeuden kalustemuutoksiin tapahtumatiloissa.

12. Vuokrattavassa tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen.

13. Oodin henkilökunnalla on aina oikeus määritellä kuinka kirjaston tiloja käytetään

14. Kirjastolla on tarvittaessa ja harkintansa mukaan oikeus evätä vuokralaisen pääsy vuokrattavaan tilaan tai keskeyttää vuokrattavassa tilassa järjestettävä tilaisuus, mikäli ilmenee, että edellä mainittuja sääntöjä rikotaan tai on rikottu.

15. Huomioithan, että Oodin kaikissa tiloissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiin

*Jos varaat käyttöösi Kino Reginan, niin huomioithan edellisten lisäksi myös nämä säännöt:

16. Tilassa ei saa ruokailla.

17. Tilan yhteydessä olevan elokuvaprojektorihuoneen käytöstä on sovittava erikseen kirjaston henkilökunnan kanssa. Mahdollisesta elokuvaprojektoreiden käytöstä on sovittava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin henkilökunnan kanssa.

18. Jos esität tilassa tekijänoikeudellista materiaalia (esim. elokuvan), tulee sinulla olla materiaaliin esitysoikeus. Vuokraaja vastaa myös siitä, että elokuvan näyttämisen osalta noudatetaan kuvaohjelmalain (710/2011) velvoitteita, kuten elokuvien ikärajoja koskevia velvoitteita.

Tutustu kuvaohjelmalakiin