Användarreglerna för avgiftsbelagda lokalerna

Genom att boka och använda lokalerna i Centrumbibliotek Ode förbinder du dig att följa de användarregler som gäller för dem. Nedan finns användarreglerna för avgiftsbelagda lokaler: Kino Regina*, Kuben, köket och Maijasalen. För utrymmet Aura som finns på andra våningen gäller punkterna 3–8 och 11–15.

1. Det bokade utrymmet jämte möbler får användas av hyrestagaren under den tid som fastställts i avtalet.

2. Vid behov kan du avboka bokningen tre veckor innan den bokade tiden. Anmäl avbokningen till oss per e-post oodi.tilat@hel.fi. En bokning som inte avbokats eller som inte avbokas i tid faktureras.

3. Hyrestagaren ska vara myndig.

4. På biblioteket kan man inte ordna kurser eller regelbundna evenemang får vilka en inträdes- eller deltagaravgift tas ut (detta gäller även materialkostnader). Det går att ordna enskilda avgiftsbelagda evenemang.

5. Det maximala antalet personer som uppges för en lokal i Varaamo får inte överskridas (brandsäkerhetsrekommendationer).

6. Efter att den bokade tiden upphört ska hyrestagaren lämna lokalen i samma skick som det var i när bokningen inleddes. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.

7. Ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder eller användare.

8. Biblioteket är en okommersiell och för alla öppen plats. Man får inte utanför utrymmet dela ut material så som flyers eller ballonger m.m.

9. Utanför det hyrda utrymmet får sättas en plansch som marknadsför det evenamang som ordnas.

10. Gången framför Majasalens entrédörr måste hållas helt tom.

11. Biblioteket förbehåller sig rätten till förändringar av möblemang i evenemangsutrymmena.

12. Innehållet i eller karaktären på evenemang som arrangeras i en uthyrningslokal får inte strida mot Finlands lag eller god sed.

13. Odes personal har alltid rätt att bestämma hur bibliotekets utrymmen används.

14. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i den lokal som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal om det uppdagas att reglerna ovan bryts eller har brutits.

15. Vänligen ta hänsyn till att i Ode håller vi oss till principer för tryggare utrymme.

Bekanta dig med principer för tryggare utrymme

*Om du bokar Kino Regina ska du dessutom beakta följande regler:

16. Man får inte äta i lokalen.

17. Maskinrummet för filmprojektorn i lokalen får inte användas av andra än personalen vid Nationella audiovisuella institutet.

18. Om du visar upphovsrättsskyddat material (t.ex. en film) i lokalen ska du ha visningsrätt för materialet.

Bekanta dig med lag om bildprogram