Ryhmä- ja työtilojen käyttösäännöt

Varaamalla ja käyttämällä keskustakirjasto Oodin tiloja sitoudut noudattamaan niitä koskevia käyttösääntöjä. Alla olevat käyttösäännöt koskevat toisen kerroksen varattavia ryhmä- ja työtiloja. Kirjastolla on tarvittaessa ja harkintansa mukaan poistaa varaus, oikeus evätä varaajan pääsy varattuun tilaan tai keskeyttää tilassa järjestettävä tilaisuus, mikäli ilmenee, että on rikottu.

1. Sinulla tai ryhmälläsi voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva ryhmä- tai työtilavaraus Oodiin.

2. Tilan vähimmäiskäyttäjämääriä on noudatettava.

3. Tila on varaajan käytössä vain varauksessa määritellyn ajan.

4. Tila on tarkoitettu ei-kaupalliseen toimintaan. Sitä ei ole tarkoitettu pääsy- tai osallistumismaksullisiin kursseihin tai tilaisuuksiin.

5. Varausajan päättyessä varaajan tulee jättää tila samaan kuntoon kuin se oli varausajan alkaessa.

6. Varaaja on korvausvelvollinen, mikäli tilan käyttäjät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi kirjaston henkilökunnalle.

7. Tilassa järjestettävä tilaisuus ei saa häiritä kirjaston muuta toimintaa, asiakkaita tai käyttäjiä.

8. Tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen.

9. Huomioithan, että Oodin kaikissa tiloissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiin

Huom! Asiakastiloja ei ole tarkoitettu kaupungin sisäisiin kokouksiin.

Tilojen varaus

Oodin ryhmä- ja työtilat varataan Varaamosta.

Siirry Varaamoon