Användarregler för grupprum

Genom att boka och använda lokalerna i centrumbibliotek Ode förbinder du dig att följa de användarregler som gäller för dem. Nedan finns användarreglerna för andra våningens grupprum och arbetsrum.

1. Det bokade utrymmet jämte möbler får användas av hyrestagaren under den tid som fastställts i avtalet.

2. Vid behov kan bokningen avbokas i Varaamo.

3. Lokalen är avsedd för icke-kommersiell verksamhet. Den är inte avsedd för kurser eller evenemang för vilka inträdes- eller deltagaravgifter tas ut.

4. När tidsbokningen upphör ska den som bokat den lämna lokalen i samma skick som den var när tidsbokningen inleddes.

5. Hyrestagaren är skyldig att ersätta eventuella skador som lokalens användare orsakar på fastigheten eller lösöret. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.

6. Ett evenemang som ordnas i en uthyrningslokal får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder eller användare.

7. Innehållet i eller karaktären på evenemang som ordnas i en uthyrningslokal får inte strida mot finsk lag eller god sed.

8. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren tillträde till den bokade lokalen eller att avbryta ett evenemang som ordnas där om det framkommer att reglerna ovan bryts eller har brutits.

9. Vänligen ta hänsyn till att i Ode håller vi oss till principer för tryggare utrymme.

Bekanta dig med principer för tryggare utrymme

Boka lokaler

Alla lokaler kan bokas enkelt via webbtjänsten Varaamo.

Gå till Varaamo