Tjänster / Verkstäder och rundturer

Verkstäder och rundturer

Centrumbiblioteket Ode erbjuder många slags verkstäder och guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.  

Anmälningen öppnas 19.8.2024 på Kultus.

Verkstäder 

Teman i verkstäderna är till exempel: grafisk formgivning, bildkonst samt förstärkt verklighet i kombination med litteratur. Verkstäderna stöder läroplanens innehåll och fungerar bra som en del av en fenomenbaserad helhet. Vi erbjuder också guidade rundturer på Centrumbiblioteket Ode. Verkstäderna kan bokas på Helsingfors stads bokningstjänst: Kultus. Verkstäderna erbjuds för tillfället på finska och svenska. 

Gå på Kultus

Höstens första verkstad är Vi utrotningshotade. I verkstaden läser vi Jenni Desmonds bok Isbjörnen och kodar med Blue-Bot-robotar. Samtidigt diskuterar vi arter som är utrotningshotade/sårbara/utdöda och samtalar om människans inverkan på andra arters levnadsförhållanden. Längd: ca 45 minuter. 

Vi erbjuder också Skapa en ny pärm till boken -verkstaden för skolelever (åk 5-6). I början av verkstaden presenteras några böcker. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt med hjälp av en ritplatta. 

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. Handledningen sker på svenska. Mer information fås av barn- och ungdomsteamet på Ode: oodi.lapsetjanuoret@hel.fi  

Rundturer 

Vi erbjuder också guidade rundvandringar för skol- och daghemsgrupper. Under guidade rundvandringar kan grupper bekanta sig med de tre våningarna på Ode. Rundvandringar går att boka 19.8.2024 kl 9.00 på Kultus. 

Grupper kan också besöka Ode på egen hand. På ett självständigt besök kan man komma med hela gruppen/klassen och man behöver inte anmäla på förhand. För att alla ska få ett trivsamt och tryggt biblioteksbesök, önskar vi att besökarna tänker på följande saker. I biblioteket går vi i stället för att springa, och vi talar med vår vanliga röst, så att andra i lugn och ro till exempel kan läsa eller samtala. Ode är en lekfull plats, men inte en plats för fartfyllda lekar. De vuxna eller läraren ansvarar alltid för sina barn och lämnar inte små barn utan uppsikt ens för en kort stund. Vi hjälper väldigt gärna våra besökare med biblioteksärenden, men ansvarar inte för att se efter barn. På barnområdet får vi äta egna mellanmål och spela, men var och en städar upp efter sig. Böckerna vi läst kan ställas i vagnarna vid hylländorna, där personalen hittar dem. Lämna inte böckerna på golvet. När vi följer de här spelreglerna kan alla vistas tryggt och ha det trevligt tillsammans i Ode! 

Det är också möjligt att lära känna Ode genom att spela. Vi har skapat spel i tjänsten Seppo.io och de presenterar Odes lokaler och tjänster samt offentliga konst. För att spela behöver du en smarttelefon eller en surfplatta med internetuppkoppling.

Läs mer om Seppo

Mer information ger teamet för barn och unga: oodi.lapsetnuoret@hel.fi. Välkommen till Ode!