Tillbaka till artiklar

Odes tjänster normaliseras från 1 juni

29.5.2020

Helsingfors stadsbibliotek börjar betjäna nästan som vanligt från 1 juni. Även på centrumbiblioteket Ode kan man igen använda bastjänsterna, det vill säga låna och återlämna material och hämta reserverat material. Dessutom kan man använda kunddatorer, printa, kopiera, skanna, läsa tidningar, arbeta och studera på Ode. På varaamo.hel.fi kan man boka olika mötesrum, grupparbetsrum och apparater. Sittplatser sätts tillbaka i utrymmena och bibliotekets kunder kan igen använda Odes balkong. Ode håller öppet under sommarsäsongen 1 juni till 10 augusti måndag till fredag klockan 8–20 och lördagar och söndagar klockan 10–18.

En del av Odes tjänster, utrymmen och apparater är tillsvidare tillgängliga endast i begränsad omfattning eller inte alls. Till exempel de utrymmen som kan reserveras, kan endast användas av ett antal personer som motsvarar cirka 50 procent av de ifrågavarande utrymmenas kapacitet vid normala förhållanden. En del av Odes utrymmen som till exempel studior, Maskinrum och spelrum hålls fortfarande stängda.

Man kan igen använda Odes datorer och multimediemaskiner samt printrar och kopieringsapparater. Övrig utrustning som man kan använda är symaskiner, overlockmaskiner och 3D-printrar. Kunderna kan kontrollera på tjänsten varaamo.hel.fi vilken utrusning som kan användas på Ode. Föremål gjorda av porösa material, som till exempel hörlurar, VR-glasögon och leksaker, är inte i bruk.

Man har minskat på antalet sittplatser bland kunddatorerna och i läsesalarna. På detta sätt säkerställer man att Ode efterföljer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Vid behov kan personalen begränsa antalet kunder som vistas i Odes utrymmen. När man besöker biblioteket rekommenderas fortfarande självbetjäning och att man använder låne- och returneringsautomaterna. Betjäningstillfällen som kräver närkontakt genomförs med iakttagande av säkerhetsavstånd och så raskt som möjligt. Kunderna önskas betala med kort. Städningen på Ode utökas i enlighet med Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Kunder har möjlighet att desinficera datorernas tangentbord innan de använder dem.

Under första veckan i juni öppnar också bibliotekets partners som verkar på Ode, det vill säga Food & Co caféet och servicedisken Helsingfors-info. Kino Reginas föreställningar börjar 2 juni.

Helsingfors stadsbiblioteks har gjort digitala strömningar av evenemang från Ode och dessa fortsätter i juni. Odes vanliga evenemang som till exempel författarbesök, konserter, sagostunder, läsercirklar och språkcaféer startat igen i september. Även strömningarna fortsätter på hösten.

Bekanta dig med kommande strömningar på Helmet

Läs mer om hur du uträttar ärenden på biblioteken från 1 juni på adressen helmet.fi.

Dela artikeln