Lokaler / Maijasalen

Maijasalen

Maijasalen

240 m², för 60–170 personer, från 360 €/h, minst 3 h

Den vackra Maijasalen ligger på första våningen, i närheten av Odes huvudentré. Allaktivitetslokalen lämpar sig utmärkt för olika evenemang, som föreläsningar, konferenser, workshoppar, föreställningar och produktlanseringar. I Maijasalen går det också att ordna middagar även för större grupper eller till exempel cocktailevenemang. Lokalen är helt tillgänglighetsanpassad – med undantag för salongen med stigande bänkrader. I Maijasalen går det dock att få en tillgänglighetsanpassad salong för 100 personer.

Läs mer om inredningspaketen

I Maijasalen har du tillgång till att du behöver för ett lyckat evenemang: mikrofoner, belysning, filmduk, videoprojektor och mycket annat. Mot en tilläggsavgift får du även tillgång till exempelvis en hybridflygel eller en upphöjd scen.

Läs mer om teknikpaketen

Om du har frågor om Odes lokaler eller anordnade av evenemang hos oss, kontakta oss: oodi.tilat@hel.fi

Bokning av Maijasalen

Du kan göra en bokning senast två veckor före evenemanget. En bokning kan göras ungefär ett år i förväg. Du kan ha högst 2 gällande bokningar av Maijasalen.

Boka Maijasalen

Bokningen faktureras enligt prislistan efter evenemanget. En bokning är minst 3 h lång.

  • 1 timme 360 €
  • 4 timmar 1 260 €
  • 1 dag 2 100 €

Prislista för lokaler som hyrs ut

Cateringtjänster

Cateringtjänster kan beställas från Odes restaurang. Beroende på den valda möbleringen i Maijasalen går det att ordna catering för högst 100 personer. Catering kan också ordnas i norra gaveln på Ode, i Foajén som rymmer högst 80 personer beroende på möbleringen.

Läs mer om Odes cateringtjänster


Säkerhets- och garderobstjänster

Arrangören av evenemanget ansvarar för säkerheten under evenemanget. I ärenden och frågor som gäller säkerhet ska du vid behov kontakta biblioteket i förväg per e-post på oodi.tilat(at)hel.fi.

Det finns väktare på plats på Ode under hela öppettiderna, men dessa kan inte anlitas som ordningsvakter för enskilda evenemang. Eventuella avvikelser i fråga om säkerheten under ett evenemang ska alltid meddelas till väktarna på Ode. Om särskilda ordningsvaktstjänster krävs för ett evenemang ska detta meddelas i förväg per e-post på oodi.tilat(at)hel.fi.

Ode tillhandahåller inte garderobstjänster för lokalen, utan dessa ska anlitas externt. Anlitande av garderobstjänster och var klädställningarna placeras ska först avtalas med Ode per e-post på oodi.tilat@hel.fi.

Läs reglerna för de avgiftsbelagda lokalerna

info

Boka en lokal på Ode!

På Ode finns många olika slags lokaler där du kan ordna evenemang av olika storlekar.