Takaisin artikkeleihin

Kuinka keskustakirjasto syntyy?

29.9.2016

Siru Valleala

Sarjassa kerrotaan keskustakirjaston sisältöjen suunnittelusta ja aikataulusta.

OSA 1: Parhaillaan palveluja konkretisoidaan, perhekirjaston periaatteita laaditaan ja kumppaneita valitaan.

Vaikka keskustakirjasto on vasta suuri kuoppa, kuhisee ruohonjuuritasolla mittava suunnittelukoneisto. Kaupunkilaisia ja vierailijoita kiinnostaa, millaisia vaiheita kirjaston suunnittelussa parhaillaan työstetään.

Artikkelissa tehdään katsaus siihen, mitä on tekeillä juuri nyt, kun peruskivi on muurattu ja keskustakirjaston avajaisiin on kaksi ja puoli vuotta aikaa.

Palvelujen määrittely

Keskustakirjastossa tulee olemaan suuri määrä erilaisia palveluja asiakkaille. Uudesta rakennuksesta tahdotaan käyttäjälleen toimiva ja rikas kokonaisuus.

Perinteiset lainaus- ja palautuspalvelut saavat rinnalleen moninaisen joukon muun muassa tapahtumapalveluja, ravintolapalveluja, neuvontapalveluja, turistipalveluja, lapsiperhepalveluja, etätyöpalveluja ja digipalveluja.

Mukana palvelusuunnittelussa ovat kaupunkilaisilta kerätyt Unelmat eli tapahtumissa, työpajoissa ja kotisivuilla Unel-moi -projektissa 2012–2013 kerätyt ja kirjatut toiveet ja haaveet. Uusia työpajoja niin lasten kuin aikuistenkin parissa järjestetään eri aihepiireistä myös tulevaisuudessa.

Palvelumuotoilijat vauhdissa

Asiakkaan palvelukokemusta muotoillaan käyttäjän näkökulmasta. Kirjaston suhteen se tarkoittaa etenkin sitä, kuinka käyttäjäpolku toimii eli kuinka kirjastokävijä navigoi sujuvasti uudessa rakennuksessa, löytää etsimänsä ja viihtyy kokemuksen äärellä eri vuorokauden aikoina.

Tärkeää on tehokas opastaminen kirjaston eri osissa heti sisäänkäynneiltä alkaen. Palvelumuotoilijat ja digitaalisten opasteiden suunnittelijat kartoittavat asiakasryhmien tarpeita, pohtivat esteettömyyttä ja suunnittelevat helposti tulkittavaa kuvallista ja kolmikielistä opastusta.

Haasteita ovat suuret kävijämäärät, pitkät aukioloajat ja keskeinen, kuhinaa luova sijainti.

Perhekirjastoa kohti

Keskustakirjasto profiloituu vahvasti koko perheen kirjastoksi. Palvelumuotoilijat Muotohiomosta ovat järjestäneet työpajoja perheiden parissa ja keränneet toiveita aineistojen ja opasteiden suhteen. Erityisen kiinnostuneita ollaan siitä, kuinka aikuiset parhaiten viihtyisivät keskustakirjaston kolmannen kerroksen lasten maailmassa. Tavoitteena on viihtyisä kirjasto, jossa vietetään aikaa yhdessä.

Tärkeitä elementtejä perhekirjaston kaavailussa ovat rauhallisen ja inspiroivan ilmapiirin yhdistäminen, lapsen mittakaava ja houkutteleva arkkitehtuuri, akustiikan toimivuus, yksinkertaisuus ja perhekeskeisten tapahtumien suunnittelu.

Perhekirjasto-ideassa mukana on Helsingin varhaiskasvatusvirasto omalla kirjastoleikkipuistomallillaan. Tarkoituksena on hyödyntää leikkipuisto-osaamista niin kirjaston ulko- kuin sisätiloissakin.

Neuvontapalvelut auttavat kansalaisia

Keskustakirjaston on tarkoitus tarjota erilaisia neuvontapalveluja, ja parhaillaan toimijoita kartoitetaan. Huomionarvoista on, kuinka eri alojen neuvonta tulee toimimaan yhdessä kokonaisuutena, joka palvelee käyttäjiä tehokkaasti.

Rakennuksen keskeinen sijainti tarjoaa luontevan paikan neuvontapalveluille. Turisteille kaavaillaan omia turistineuvontapalveluja, ja esimerkiksi kansalaisten tiedontarvetta maahanmuuttoasioissa tullaan kuuntelemaan.

Sisustussuunnittelu alkanut

Kalusteiden ja muun sisustuksen suunnittelu on alkanut. Irtokalustesuunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden antamia toiveita. Kirjastoon on tulossa sekä rentoja oleskelualueita että työntekoon soveltuvia ergonomisia pisteitä. Materiaalien ja esillä olevien taideteosten pohtiminen on käynnissä.

Digisuunnittelu etsii muotoaan

Digipalveluita tulee talossa olemaan tarjolla laajasti. Tulevaisuuden teknologioita on vielä hankala ennustaa, mutta nyt kehitetään muun muassa tilanvarausjärjestelmää ja suunnitellaan digitaalisia opasteita.

Tilanvaraustyökalun tarkoituksena on mahdollistaa kirjastojen eri käyttötilojen varaaminen omatoimisesti sähköisen järjestelmän kautta. Työkalua testataan kirjastoissa lähitulevaisuudessa.

Toinen pilottiprojekti liittyy infonäyttöihin. Haasteena on, kuinka tuoda laajaa tarjontaa esille niin helposti ja houkuttelevasti, että käyttäjät huomaavat sen ja alkavat käyttää palveluja.

Keskustakirjaston arkkitehdit ALA-arkkitehtitoimistosta ovat mukana suunnittelussa. Tärkeitä seikkoja ovat esimerkiksi sopivat näyttöpintojen kiinnityspaikat ja rakennuksen ne tilat, joissa ihmisten liikkumisen kannalta infotaulujen on tehokkainta sijaita.

Myös uusia kirjastosovelluksia tullaan suunnittelemaan lähitulevaisuudessa

Avoin data ja sisältöjen avaaminen eduskunnan kirjaston kanssa

Keskustakirjasto oli mukana keväällä Avoin data, avoin demokratia -tilaisuudessa, jossa puhuttiin uusista avoimen datan hankkeista. Kirjastojen tilasto-, luokittelu- ja lainausdataa tullaan avaamaan tulevaisuudessa lisää. Keskustakirjastolla on iso rooli opettajana avoimen datan käytännöissä.

Tarkoitus on myös hyödyntää eduskunnan avointa dataa ja toimia yhteistyössä eduskunnan kirjaston kanssa. Esimerkiksi eduskunnan lainsäädäntöprosessin avaaminen auttaa mediaa, kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja itse eduskuntaa. Nyt kartoitetaan käyttäjien tarpeita ja jatketaan yhteistyötä sovelluskehittäjien kanssa.

Robotiikan kehittely

Kirjastorobotiikka on ripeästi kehittyvä osa-alue. Meneillään on robotiikkakilpailu, joka päättyy syyskuussa.

Keskeisiä robotiikan mahdollisia kohteita ovat logistiikka eli aineiston siirtely, aineistojen suosittelu, tiedonhaku tekoälyn avulla ja lasten kirjaston palveluiden kehittäminen.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää henkilötyötä ja samalla antaa asiakkaille innostavia, inspiroivia kokemuksia ja tutustuttaa asiakkaita arkea palvelevaan uuteen teknologiaan.

Kumppaneiden valinta ja tapahtumatuotanto

Keskustakirjastolla tulee olemaan kumppaneita, jotka hyödyntävät kirjaston tiloja ja toimivat yhdessä tapahtumajärjestäjinä kirjaston kanssa. Yksi kumppaneista on Helsingin varhaiskasvatusvirasto. Muita ehdokkaita on useita, ja Töölönlahden kulttuuriyhteistyötä tullaan myös hyödyntämään. Miltä kuulostaisi sinfoniakonsertti keskustakirjaston lipan alla?

Ravintolakonseptin kilpailutus päättynyt

Ravintolakonseptin kilpailutus päättyi toukokuussa ja toimijaa valitaan parhaillaan.

Tavoitteena on luoda kirjaston tyylin mukainen ravintola, jossa on A-oikeudet. Mallia on otettu muun muassa Amsterdamin OBA-kirjastosta. Asiakasvolyymi tulee olemaan suuri: keskustakirjastoon odotetaan kymmentä tuhatta kävijää päivässä. OBA:n kokemuksesta tiedetään, että ravintolan tilat tulevat olemaan täynnä.

Kirjastoon on tulossa myös ulko- ja parveketerassit kahvittelua varten.

Rakentamisen ja arkkitehtuurin haasteet

Keskustakirjaston rakentamista voi seurata Työmaan tarinoita -palstalla tällä sivustolla. Maanpäällisten osien urakoitsija on nyt valittu, ja hanke on pysynyt kustannusarviossa.

Keskustakirjasto on haastava rakennus lasi- ja teräsrakenteineen ja puujulkisivuineen. Puuverhoilun yksityiskohtia on pohdittu ja puumateriaalien testausta tehty perusteellisesti Aalto-yliopistossa.

Suomen käyntikortti

Uusi ja näyttävä rakennus on Suomen käyntikortti maailmalla. Kirjasto on oiva keino ulkomaalaiselle tutustua suomalaiseen arkeen parhaimmillaan, siihen, miten ihmiset elävät ja toimivat. Aineistoja on tulossa usealla eri kielellä.

Kirjaston tahdotaan olevan suomalaisen yhteiskunnan peili ja demokratian paikka. Tasaveroinen tiedon saanti yhdistyy kotimaiseen arkkitehtuuriin. Visuaalinen ja avara ylin kerros, eteläpään hieno kärki ja näköalapaikka, joka yhdistää samalla tasolla symbolisesti kirjaston ja eduskuntatalon, tulevat olemaan keskeisiä valtteja.

Toiseen kerrokseen kehitellään runsaasti tekemisen palveluja. Suunnitteilla on turistien infopiste.

Aineistot

Aineistojen keruu on käynnissä. Sarjakuvakokoelmaa on kartoitettu ja tuhansia albumeita valikoitu. Klassikoita haalitaan varastotiloihin Pasilassa.

Keskustakirjaston avajaispäivänä on tarkoitus tarjota 150 000 nidettä. Hyllymetrejä tulee olemaan noin 3,6 kilometriä.

Kirjaston ulkoalueet

Keskustakirjasto täyttää koko tonttinsa, ja ulkoalueista vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Töölönlahden kulttuurikokonaisuus, Kansalaistori, uudet Sananvapauden aukio ja Helle Kannilan aukio muodostavat houkuttelevan miljöön kaupunkilaisille.

Ulkona kirjaston lipan alla tullaan järjestämään monenlaisia juhlia monipuolisin teknisin mahdollisuuksin. Kirjaston läheisyyteen on suunnitteilla leikkipuisto.

Tulevaisuuden henkilökunta

Keskustakirjastossa tulee olemaan noin 45–55 kirjastotyöntekijää, ja työpaikat täytetään tämän hetken vakituisella henkilökunnalla eri osaamisryhmistä ja osin kiertävällä periaatteella. Kumppaneiden myötä taloon saapuu myös uusia työntekijöitä.

Ravintolamaailma tuo muassaan jopa viitisenkymmentä työntekijää. Vartiointi ulkoistetaan.

Nimikilpailu käynnistyy

Lokakuussa järjestetään nimikilpailu tulevan keskustakirjaston nimestä. Nimen julkistus tapahtuu uudenvuoden aattona 2016 Kansalaistorin Suomi 100 -juhlassa.

Avajaiset 2018

Keskustakirjaston avajaisia vietetään joulukuussa 2018.

Jaa artikkeli