Takaisin artikkeleihin

Tule kehittämään digitaalista avointa kirjastoa

18.9.2015

Tervetuloa Keskustakirjaston, Kirjastot.fi:n ja Open Knowledge Finlandin yhteiseen Digitaalinen avoin kirjasto -työpajaan torstaina 15. lokakuuta klo 11-17. Työpaja järjestetään osana Euroopan neuvoston demokratia- ja koodiviikkoa. Tapahtumapaikkana on kokouskeskus Paasitorni Helsingin Siltasaaressa.

Vuonna 2018 Töölönlahdelle valmistuva Keskustakirjasto on uudentyyppinen hanke, jonka sisältöjä ja toimintamalleja haetaan kirjaston, kaupunkilaisten ja kumppanien yhteistyöllä. Helsingin kaupungin uudessa strategiaohjelmassa 2013-2016 osallistaminen ja lähidemokratia ovat avainroolissa, ja keskustakirjasto kaupungin eri toimijoita yhdistävänä hankkeena haluaa olla mukana tässä kehityskulussa. Valmistuessaan keskustakirjasto on paitsi tila, myös väline ja julkaisukanava kaupunkilaisten yksilöllisille ja yhteisille tekemisille.

Vuorovaikutuksella kaupunkilaisten kanssa on kaksi puolta. Toisaalta kyseessä on uudenlainen kehittämistyö: käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta ja vertaisluominen. Toisaalta taas halutaan parantaa lähidemokratiaa, kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä avata päätöksenteon prosesseja.

Keskustakirjastolla on tärkeä rooli Helsingin kaupunginkirjaston toteuttaessa asetukseen perustuvaa tehtäväänsä valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Tehtäviin kuuluu kirjastotoiminnan yleinen kehittäminen Suomessa, mihin keskustakirjastohankkeet tuovat uutta aineistoa.

Digitaalinen avoin kirjasto -työpajan tavoitteena on keskusteluyhteyden avaaminen erilaisten kirjaston kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden välille ja Keskustakirjaston kehittäjäyhteisön luominen. Kirjasto toimii yhteisössä fasilitoijan roolissa. Kehittäjäyhteisön tehtävänä on jalostaa olemassaolevista idearaakileista toteutuskelpoisia konsepteja ja miettiä keinoja niiden toteuttamiseksi.

Tilaisuus alkaa yhteisellä avauksella ja lounaalla, jonka jälkeen jakaudumme neljään erilliseen työpajaan, joissa tarkastellaan digitaalista kirjastoa eri näkökulmista. Työpajatyöskentelyn aikana iltapäivällä järjestetään kahvitarjoilu.

Päivän agenda on pääpiirteissään seuraava:

11:00 Tilaisuuden avaus ja päivän aiheiden tarkempi esittely, alustava jako ryhmiin
12:00 Lounas
12:30 Erilliset työpajat, joiden aiheet ovat seuraavat:
Työpaja 1: Kirjaston avoin data
Työpaja 2: Kirjaston avoimet tilat ja niiden yhteisöllinen käyttö
Työpaja 3: Kirjaston tietotekninen arkkitehtuuri
Työpaja 4: Kirjaston sisältöjen avaaminen ja suosittelualgoritmit
16:00 Yhteenveto ja keskustelu

Tarkempaa tietoa työpajojen sisällöstä löydät tämän artikkelin lopusta. Työpajat ovat avoimia ja päivän mittaan on mahdollista vaihtaa työpajasta toiseen.

Ilmoittautuminen työpajaan on päättynyt. Kiitoksia ilmoittautuneille!

Lisätietoja tapahtumasta antaa Keskustakirjaston konseptisuunnittelija Anu Koski, anu.koski@hel.fi.

Tavataan lokakuussa yhteiskehittämisen merkeissä!

Digitaalinen avoin kirjasto –työpaja
Aika: 15.10. klo 11-17
Paikka: Kokouskeskus Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Tila: Siltasaari-sali, 1. krs

Työpajojen sisällöt

Työpaja 1: Kirjaston avoin data

Tässä työpajassa etsitään käyttöä kirjastojen avoimelle datalle sekä keskustellaan datan avaamisen mahdollisuuksista – millaista dataa olisi hyvä olla saatavilla ja mitä sillä voitaisiin tehdä?

Työpaja 2: Kirjaston avoimet tilat ja niiden yhteisöllinen käyttö

Työpajassa tarkastellaan kirjastojen avoimia tiloja ja mahdollisuuksia niiden yhteisölliseen käyttöön ja uusiin käyttötapoihin. Aiheina voivat olla esimerkiksi työn alla oleva kaupungin resurssiydin ja sieltä saatavan avoimen datan hyödyntäminen, tilavaraus sosiaalisena objektina sekä aiemmissa työpajoissa esiin noussut “Törmäytin”, Keskustakirjaston käyttäjäyhteisön digitaalinen kohtaamispaikka.

Työpaja 3: Kirjaston tietotekninen arkkitehtuuri

Kirjastot ovat olleet edelläkävijöitä avoimen koodin sovellusten käyttöönotossa julkisella sektorilla. Ydinjärjestelmän (erp) korvaaminen avoimen koodin järjestelmälla avaa uusia mahdollisuuksia integroidun järjestelmäarkkitehtuurin ja yhden toimittajan mallin avaamiseksi modulaariseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi, jota kehitetään verkostomaisesti. Esimerkkeinä tilanvaraus, asiakkuudenhallinta ja logistiikan hallinta sekä toimialan kansalliset ratkaisut.

Työpajassa etsitään keinoja kehittää kirjastojen tietojärjestelmäarkkitehtuuria siten, että riippuvuus suljetuista kirjastojärjestelmistä pienenee. Tavoitteena on hahmotella tulevaisuuden kirjaston järjestelmäarkkitehtuuria, joka mahdollistaa toimittajariippumattomuuden ja skaalautumisen uusiin palveluluihin ja tarpeisiin. Esimerkkinä avoimen koodin sovelluksista Joensuun kirjasto on ottanut käyttöön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän (KOHA).

Työpaja 4: Kirjaston sisältöjen avaaminen ja suosittelualgoritmit

Kirjaston asiakkaat kaipaavat suositteluja, mutta tällä hetkellä automatisoidut, algoritmipohjaiset suosittelijat (esim. lainausdataan perustuva suosittelija.fi) tuottavat liian yleisiä ja persoonattomia vastauksia. Haasteena on löytää suositteluihin laajempi ja henkilökohtaisempi näkökulma: paras suosittelija olisi sellainen, joka kertoisi, mistä lukijat ovat pitäneet lukemissaan teoksissa ja auttaisi suosituksia etsivää arvioimaan, onko suositelluissa teoksissa sellaisia elementtejä, joista hän voisi pitää.

Sisältöjen avaamisen haastena on se, että digitaaliset sisällöt ovat kirjaston tilassa näkymättömiä eikä niiden olemassaolo välttämättä ole yleisessä tiedossa kirjaston ulkopuolellakaan. Kaipaamme uusia näkökulmia digitaalisten sisältöjen esittämiseen kirjaston tilassa ja myös verkossa kirjaston ulkopuolella.

Työpajassa tarkastellaan suositteluja ja sisältöjen avaamista yhdessä ja erikseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi avoin suosittelualgoritmi, jonka tuottamat suosittelut jaetaan verkkoon sosiaalisina objekteina.

Jaa artikkeli