Tillbaka till artiklar

Himlen byggs

26.6.2018

Liisa Joensuu

Översta våningen i Odet skimrar av ljus en solig dag i juni. De som kommer dit tycker sig nästan ha kommit till himlen, då ljuset flödar in från såväl vägghöga fönsterglas som runda ljusöppningar i taket. Uppe i himlen kan man också se ”änglar”: de undertaksbyggare i klargula dräkter som arbetar där upp i höjden och förbereder bokhimlen för hela folket som är på väg hit.

Kolme henkilönostinta on nostettu katonrajaan. Niistä kussakin on rakennusmies käsi ylhäällä työstämässä alakattoa.

I undertaket har ”änglarna” med hjälp av metalliska hängare och stavar trollat fram en fridfullt böljande yta och fäst akustiska mineralullskivor i stavarna. Över hälften av taket är redan helt färdigt och även resten har gjorts böljande och isolerats med mineralull.

Työnjohtaja pitelee käsissään ohutta pitkulaista rakennuslevymateriaalia.

Arbetsledare Mansoor Ardam visar en mineralullsskiva, materialet till undertaket. På skivan sprutas en porös ytbeklädnad som absorberar ljud och förlänar lokalen en angenämt, dämpad ljudvärld. Besprutningen får dessutom ytan att se ut som ett homogent stentak.

Katossa näkyy suuri valoaukko. Kaksi henkilönostinta on nostettu sen alapuolelle ja kummassakin mies työstää alakattoa.

Fogarna och fästena täcks omsorgsfullt över med ett vitt band som jämnar ut ytan innan den spacklas. Taket spacklas och slipas tre gånger, ljusöppningarna upp till fem gånger före besprutningen. Även den slutliga ytan blir vit och då reflekterar taket ljuset över hela våningen.

Kuva on otettu katossa olevan suuren valoaukon alapuolelta. Sen läpi näkyy taivasta. Aukoss on nosturi ja siinä työmies.

Sommartid badar den tredje våningen i dagsljus, men under övriga årstider kommer ljuset från belysningsarmaturer som monteras i pelarna på våningen. Man ska också montera en separat belysningsarmatur i varje ljusöppning.

Suuren huonetilan lattiaa peittävät sähköjohtoniput ja niiden ylle on tehty puurakenteita.

Bokhimlen ska få ett parkettgolv. Man kommer åt att lägga parketten först när elkablarna på våningen har dragits och dolts under installationsgolvet. Arbetena har kommits längst i norra änden av barnens värld där man började lägga installationsgolvet efter mitten av juni. Hittills har det dragits tusentals meter kabel i Odet, men bara drygt hälften av elarbetena är färdiga. Däremot är rör- och ventilationsarbetena klara till nästan 90 procent.

Hemligheterna hålls kvar i inglasade konferensrum

Andra våningen i Odet är reserverad för aktiviteter, arbeten och växelverkan. Fastän de flesta arbets-, mötes- och grupparbetsrum har avgränsats med glasväggar kommer våningen ändå inte att fyllas med sorlande röster.

Kuvassa on käytävä, jonka vasemmalla puolella kulkee lasinen seinä.

Glasväggarna har höga ljudisoleringsvärden, i snitt på 40 decibel. Talet beskriver dämpningen av ljudvågor i luft. I stomkonstruktioner som golv har man lämnat spalter som dämpar fortplantningen av ljud. Springorna i golvspalterna har fyllts med en elastisk massa som bromsar ljud. Inhemska Inlook har levererat mellanväggarna av glas.

Grannskapet blir en evenemangspark

 Ruinerna efter magasinsbyggnaden som hittills bevarats vid Odet ska rivas efter midsommaren. I nästa år ska konstnär Akseli Leinonens verk ”Massa” påminna om de gamla magasinen. Det nästan 200 kvadratmeter stora konstverket i rödtegel kommer att placeras i marknivå på samma plats där södra gaveln av järnvägsmagasinen låg tidigare.

Kirjaston ulkopuolella, aidatulla alueella, on hiekkainen kuoppa, josta on poistettu maata. Taustalla Eduskuntatalo.

I närheten av den återstående ruinen har man redan börjat avlägsna förorenad jord. Nu ser man framåt: Medborgartorget och Magasinsparken görs till ett inbjudande område med rum för såväl barnlekar och vistelse som publikevenemang.

Tietokoneella tehty havainnekuva näyttää valmiin kirjaston ja sen edessa olevan puiston ylhäältä lintuperspektiivistä.

Vid Odet byggs en lekpark för barn, Loru, och den trädgårdsliknande östra delen av Magasinsparken får en gatukorgbollsplan. Gräsmattan i Magasinsparken ger plats för olika evenemang. Kulturbyggnaderna och parkerna bildar ett enhetligt och inbjudande stadsrum.

Bilden: Näkymä Oy.

Dela artikeln