Tillbaka till artiklar

Odes robotar hjälper till

12.11.2018

På företaget Mikro-Väyläs kontor plockar en metallisk robothand upp en bok från det löpande bandet och ställer upp den på bokhyllan intill. VD Miika Vacker visar hur handen alltid förmår vända boken så att den står rätt på hyllan. Vad i hela fridens dar är detta?

Centrumbiblioteket Ode planeras få en logistisk modell där robotar sköter om tömningen av låneautomaten. Denna nya typ av innovationspartnerskap bedrivs av Helsingfors stadsbibliotek tillsammans med Mikro-Väylä. Utvecklingsarbete har redan pågått under ett par år. I början av året fanns projektet ännu bara till pappers. Nu rör sig redan en flink mobilrobot i Mikro-Väyläs lokaler. Den kan själv navigera genom dörröppningen och kommunicerar med ljus, i framtiden kanske också med tal.

Projektchef Romeo Pulli berättar att robotarna enligt den nuvarande tidtabellen anländer till Ode under våren. När projektet förverkligas kommer robottekniken att automatisera den enformiga logistiken som nu görs för hand vid återlämningsautomaten i bibliotekets källarvåning. När de fyllda boklådorna förflyttas automatiskt till den övre våningen frigörs bibliotekspersonalen för uppgifter inom kundservicen.

Ode ska få två robothänder och tre mobila robotar som rör sig självständigt. Robothänderna ska arbeta i källaren och kan ställa upp återlämnade böcker direkt på en specialtillverkad bokhylla. På hyllan ställs sådant material som inte behöver ordnas alfabetiskt, såsom böcker ur samlingen Bestseller.

Vägen tillbaka från återlämningsautomaten till bokhimlen på tredje våningen automatiseras för böcker som kunderna återlämnar. Återlämningsautomaten på första våningen transporterar böckerna längs det löpande bandet en våning ner till källaren. I normala fall sorterar automaten böckerna på det löpande bandet i rätt lådor utgående från om det till exempel handlar om en barnbok eller en deckare för vuxna.

När en låda är full träder de små, sympatiska mobilrobotarna, som alltså är slingstyrda vagnar, fram. Dessa fyrkantiga robotar används bland annat inom industrin. Roboten plockar upp den fulla lådan och kallar själv på personalhissen. Om en människa befinner sig i hissen får hon i det här skedet ännu åka till den våning hon ska, men sedan ger hissen roboten förkörsrätt. Roboten tar sig självständigt in i hissen och åker upp med boklådan till tredje våningen. Mobilrobotarna är förträffliga packdjur. En mobilrobot kan bära laster på upp till 200 kilo. Boklådorna och hyllorna kan alltså enkelt förflyttas mellan våningarna.

Roboten ”ser” sin omgivning genom sensorer som den utrustats med. Den kan väja undan för möbler och människor. Om en människa dyker upp framför den stannar den och beräknar en ny rutt. Roboten har programmerats med våningens planritning så att den kan väja för fasta objekt, såsom hyllor eller våningens levande träd. Roboten vet vart boklådan ska transporteras i Bokhimlen och styr mot just den dockningsstationen. När den kommit fram lämnar den boklådan åt personalen som tömmer den. Sedan tar roboten med sig den tomma lådor och åker tillbaka ner till källaren.

En namntävling kommer att ordnas bland kunderna för att namnge mobilrobotarna. Vi väntar ännu på att få veta vad de små hjälpredorna som pilar mellan hyllorna ska heta.

 

Dela artikeln