Lokaler / Principer för ett tryggare rum

Principer för ett tryggare rum

De här principerna har uppgjorts i samarbete med biblioteksbesökare.

Likabehandling

Alla har rätt att vistas i biblioteket. Att bara vara i biblioteket utan konkret mål är tillåtet och önskvärt. Rasism och diskriminering har ingen plats i biblioteket, kom ihåg detta också när du pratar.

Respekt

Bete dig så att alla kan trivas. Var och en får besöka biblioteket i fred. De rum som kan bokas finns till för lite större tillställningar.

Trivsel

Ode är vårt gemensamma vardagsrum. Var och en är ansvarig för att lokalerna är trivsamma och snygga, samt för sitt eget beteende. Vi ingriper vid osakligt beteende.

Löfte

Personalen är här för din skull. Vi är ansvariga för säkerheten i Ode – berätta för oss om någonting bekymrar dig.