Lokaler / Kino Regina

Kino Regina

Bekanta dig med Kino Regina som ligger på första våningen och lämpar sig väl för föreläsningar, filmvisningar och olika evenemang.

Kino Regina

250 m², 250 personer, 360 € / timme

Den 250 m2 stora Kino Regina -salen som ligger på första våningen är ett auditoriumlikt utrymme som lämpar sig väl för föreläsningar, filmvisningar och olika evenemang. Utrymmet är tillgängligt. När du bokar Kino Regina förbinder du dig till att följa användarreglerna.

Reservera Kino Regina

Hur många får plats?

Det ryms 250 personer i salen.

 

Vilken inredning går att fås till salen?

Alla arrangemang i fråga om inredningen ska avtalas två veckor innan evenemanget går av stapeln per e-post på oodi.tilat@hel.fi. Önskemål om ändringar som inkommer senare kan vi inte tillgodose. Ytterligare inredning som kan levereras enligt överenskommelse:

 • svarta skärmar där material kan fästas med knappnålar (1–4 st.)
 • låga bord, t.ex. för paneldeltagare (1–5 st.)
 • ett högre talarpodium (1–2 st.)
 • bord 80 x 160 cm (1–4 st.)
 • flyttbara stolar (1–10 st)

Kan jag visa filmer i salen?

Ur golvet kommer en HDMI-kabel som du kan koppla till din egen apparat, till exempel en bärbar dator med en DVD- eller en BluRay-spelare. Om filmfilen finns på ett USB-minne, kan du även koppla din egen apparat med HDMI-kabeln och visa filmen.

Ifall du behöver en filmprojektor ska du komma överens om användningen av den och priset för användningen med Nationella audiovisuella institutets personal kinoregina@kavi.fi

Obs: om du visar upphovsrättsskyddat material (t.ex. en film) i lokalen ska du ha visningsrätt för materialet. Hyrestagaren ansvarar också för att man följer förpliktelserna i lagen om bildprogram (710/2011), till exempel iakttagande av åldersgränser för bildprogram.

Vad finns det för teknik i lokalen?

Alla förhandsarrangemang som ska göras inför evenemanget, exempelvis installering av utrustning för direktuppspelning, ska ske inom ramen för den bokade tiden. Alla scentekniska behov ska avtalas två veckor innan evenemanget per e-post på oodi.tilat@hel.fi.

Ifall du behöver en filmprojektor ska du komma överens om användningen av den och priset för användningen med Nationella audiovisuella institutets personal.

Kontaktuppgifter till KAVI

Tal

Det är möjligt att få 2 trådlösa handhållna mikrofoner och 4 handhållna mikrofoner med tråd till salen.

Bild och ljud

I salen finns en filmduk, en videoprojektor och ljudåtergivning som du kan koppla din egen apparat till genom HDMI-kabeln som finns i golvet. Kom ihåg att ta med egna pluggar som är kompatibla med vår utrustning.

Nätförbindelse

Utrymmet har en trådlös, öppen förbindelse till Stadinetti.

Vilka tekniska tjänster ingår i lokalbokningen?

Ingår i bokningen:

 • Teknik som avtalats två veckor på förhand tillhandahålls färdigt upplagd.
 • I början av den bokade tiden ger Odes tekniska expert råd och instruktioner för användning av den audiovisuella tekniken i lokalen (ljudteknik, projektorn).

Ingår inte i bokningen:

 • Ljudmix medan evenemanget pågår. Vi rekommenderar att man har en egen ljudtekniker på plats.
 • Justering av ljusen under evenemanget.
  Visning av filmer – förutom tjänster som man kommit överens om med KAVI.

 

Under vilka tider kan salen hyras?

Utrymmet kan hyras på måndagar för hela dagen, från tisdag till fredag kl. 9–16 samt på lördagar och söndagar kl. 10–13.

Hur bokar jag lokalen?

Du kan göra en preliminär bokning i Varaamo. Bokningen kan tidigast göras för ett evenemang som hålls om två veckor. Vi försöker behandla bokningen inom 10 vardagar. När din bokning har godkänts får du ett meddelande per e-post.

Vid behov kan du avboka evenemanget utan kostnad tre veckor innan det bokade datumet. Meddela avbokningen per e-post på oodi.tilat@hel.fi. En bokning som inte avbokats eller som inte avbokas i tid faktureras.

Eventuella arrangemang som ska göras på förhand i lokalen eller andra åtgärder i anknytning till bokningen ska beaktas vid bokningen och inkluderas i den tid som bokas via Varaamo. Den övergångstid på trettio minuter som syns före och efter bokningen i bokningskalendern är reserverad för bibliotekets egna arrangemang i lokalen. Den som bokar lokalen faktureras inte för övergångstiderna.

Gå till Varaamo

Läs reglerna för de avgiftsbelagda lokalerna

Kan jag anlita catering-tjänster till Kino Regina?

Man kan inte äta inne i Kino Regina, men man kan beställa catering utanför salen för 60-70 personer. Om du behöver catering för 70–150 person ska man för detta ändamål också boka Maijasalen. Ta kontakt i ärenden som har att göra med behov av större catering: oodi.tilat@hel.fi.

Läs mer om Odes cateringtjänster

info

Vill du ordna ett evenemang på Ode?

Läs mer om hur du ordnar ett evenemang!