Användarregler för offentliga lokaler

Genom att använda lokalerna i Ode förbinder du dig att följa de användarregler som gäller för dem. Användarreglerna nedan gäller de offentliga lokalerna i Ode, så som läsesalen på andra våningen, inlärningslokalerna, offentliga gemensamma lokalerna samt öppna arbetslokaler på alla våningar.

1. Personen som reserverar lokalerna bör lämna dem i samma skick som de var då de togs i bruk. Sätt soporna i sopkorgen!

2. Användaren är skyldig till ersättning om användningen av lokalerna orsakar skada på fastigheten eller lösöret. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.

3. Tillställningar som arrangeras i lokalerna får inte störa bibliotekets övriga verksamhet, kunder eller användare.

4. Innehållet i eller karaktären på tillställningar eller funktioner som arrangeras i lokalen får inte strida mot finsk lag eller god sed.

5. Lokalerna är inte till för sovande, trots allt är det ok att slumra till sittande.

6. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att avbryta verksamhet som ordnas i lokalerna om det framkommer att reglerna ovan bryts eller har brutits.

7. Observera att principer för en tryggare lokal används i alla lokaler i Ode.

Bespisning i centralbiblioteket Ode

Följande är tillåtet:

  • Äta medhavda mindre maträtter på alla våningar.
  • Bespisning i restaurangen och cafét i Ode. Dryck eller mat som köpts från cafét kan tas med till övriga lokaler, om det inte separat förbjudits i lokalen.
  • Beställning av catering-tjänster från restaurangen i Ode till centralbibliotekets Odes lokaler.

Följande är inte tillåtet:

  • Bespisning vid bibliotekets datorer, maskiner eller anordningar.
  • Bespisning av starkt doftande mater i lokalerna för allmänheten.
  • Bespisning i Kino Regina.
  • Beställning av catering-tjänster av någon annan aktör i Ode än Odes restaurang.
  • Avnjutning av alkoholhaltiga drycker utanför utskänkningsområdet hos restaurangen i Ode.

Avgiftsbelagda lokaler och reserveringsbara arbets- och grupplokaler har definierats egna och specifikare regler.

Läs reglerna för de avgiftsbelagda lokalerna

Läs reglerna för grupp- och arbetslokalerna