Tillbaka till artiklar

Konstprojektet Ääreen – dokumentarism i animationer inleds på Ode

5.10.2020

Tidigare i år introducerades videokonst på biblioteket via projektet Mediekuben. Nu öppnar det årslånga projektet Ääreen sin sökning efter aktörer som jobbar med dokumentära animationsverk.

Odes specialbibliotekarie Sanna Huttunen berättar om projektet: ”Animationer närmar sig berättelser ur ett annat perspektiv än böcker. Inom ramarna för det här projektet söker vi nya sätt att bearbeta verkligheten genom de dokumentära animationernas metoder.

Konstens och berättelsernas betydelse har markerats under den tid som undantagstillståndet utlystes i vårt samhälle. Konsten kan ge nya synvinklar och erbjuder verktyg för att bearbeta även svåra teman och händelser, men den kan även erbjuda en liten andningspaus från verkligheten.”

Animationsverken kommer att ställas ut på Ode i oktober 2021. Utöver att visa verken kommer projektet att bestå bl.a. av workshops och öppna publikföreläsningar.

Odes mediekonst

Ode etablerar sig som en plats för visningar av mediekonst. Huttunen berättar varför just biblioteket är en viktig plats för konstvisningar och -utställningar:

”Konst och kultur är något som bör vara tillgängligt för alla. Ode är ett bibliotek som är öppen för alla, en plats det är lätt att komma till för att tillbringa tid, studera, njuta och arbeta. Ode är egentligen mer än ett bibliotek, det är en stadserfarenhet.”

Till offentliga utrymmen, som t.ex. ett bibliotek, kommer man nödvändigtvis inte för att leta efter konst, man kan överraskas av den.

”Konsten hör hemma i en levande stad och självklart även på Ode. Biblioteket är berättelsernas hem”, säger Huttunen.

Projektet Ääreen genomskär hela Ode

Projektet kommer att bestå av olika slags evenemang. Den första öppna publikföreläsningen hålls på onsdagen den 8.10.2020 i Maija-salen på Ode. Föreläsningen presenterar projektet i sin helhet, och den går även att ses live på nätet.

I januari 2021 står Ode som värd för konstnärsworkshopar, där man tillsammans arbetar fram idéer för dokumentära animationer. I oktober tar sedan animationerna över hela Ode. I Kuben kommer workshoparnas resultat att visas, och i första våningen på Ode kommer projektionsytorna att fyllas av Aalto-universitetets animationsstuderandes animationer samt kurerade animationsföreställningar. Öppna workshopar kommer att bjuda in allmänheten att delta. Kavi (Nationella audiovisuella institutet) förevisar animationer i sin repertoar på Kino Regina och arrangerar även föreläsningar inför publik.

I samarbete

Ääreen – dokumentarism i animationer är ett samarbetsprojekt mellan Centret för konstfrämjande och Centrumbiblioteket Ode. Projektet förverkligas i samarbete med Turku Animated Film Festival, Animaatiokilta ry, Konstföreningen MUU ry, Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Aalto-universitetet, Nationella audiovisuella institutet KAVI och det danska ANIDOX forum.

Dela artikeln