Tillbaka till artiklar

Kollektivens gemensamma bibliotek

4.1.2013

Vi vill att centrumbiblioteket inte bara ska vara en lokal, utan också ett verktyg, en plattform och en publikationskanal för enskilda stadsbors och olika kollektivs aktiviteter. ”Fritt tillgängligt utrymme just för dig, för er, för er förening, er organisation, ert samfund, ert gäng. Kom och fyll utrymmet, gör det levande, gör det till ert eget, ge till varandra och var tillsammans.” Till exempel så skulle centrumbiblioteket kanske kunna göra reklam för de möjligheter som det offentliga stadsrummet erbjuder för medborgarna, användarna, dem som gör och dem som upplever. Huvudstadsregionen vimlar av aktiva aktörer som centrumbiblioteket ivrigt väntar ska komma i stora skaror.

Vi bad medborgarorganisationer och samfund ge oss sina förslag på hur de skulle vilja utnyttja lokalerna och möjligheterna i centrumbiblioteket.

Det offentliga utrymmet är också ditt

Dodo ry är en miljöorganisation som i sin verksamhet fokuserar på globala miljöproblem och bland annat stadsplanering. Saija Vuola presenterar några projekt, som med fördel skulle kunna bedrivas i centrumbibliotekets lokaler och i dess omgivning. ”Till exempel verkstaden Tuunaamo och stadsodlingsprojektet Kaupunkiviljely har redan varit med i olika icke-kommersiella jippon. I Tuunaamo drömmer vi om en lokal där människor skulle kunna reparera, snickra, sy, modernisera, dekorera och lära sig av varandra.”

Idén med Tuunaamo är att man delar lokaler och verktyg, vilket gör projektet både ekologiskt och gemenskapligt. ”I Tuunaamo lär de äldre unga, invandrare delar med sig av sitt folks handarbetsfärdigheter och någon som för första gången håller i en skiftnyckel kan lära sig att reparera en cykel”, beskriver Vuola. Idén passar perfekt för bibliotekets lokaler och målet att skapa möten.

”Ett annat lämplig projekt är definitivt Kaupunkiviljely, som gör nästan vilket som helt utrymme vackrare och mer åtkomligt”. Stadsodling innebär att vem som helst kan anlägga ett grönsaksland var som helst. Vuola föreslår att örterna som odlats på detta sätt i närheten av biblioteket skulle kunna användas på smörgåsarna i bibliotekets café. ”Människorna skulle känna att detta offentliga utrymme är också mitt. En grön omgivning som man själv kan påverka ökar välbefinnandet.”

Konstpedagogisk och upplevelserik

Markus Kåhre är med i Checkpoint Helsinki, ett aktivt nätverk för yrkesmänniskor inom konst. Nätverkets syfte är att producera internationellt betydande samtida konst i Helsingfors och skapa en fungerande samarbetsmodell inom konst-Helsingfors. Kåhre inspireras genast av bibliotekets möjligheter.

”Biblioteken erbjuder de mest intressanta samarbetskanalerna för Checkpoint. Vi lever i en tid då konstformerna i allt större utsträckning blandas ihop och befruktar varandra. Här har biblioteken gått i spetsen, till exempel på det audiovisuella fältet. Centrumbiblioteket skulle vara ett ypperligt ställe för förevisning av verk som eftersträvar växelverkan med publiken eller kräver att man har tid och lugn och ro för att sätta sig in i dem.” Kåhre betonar att konstverken inte bara skulle vara visuella dekorationer, utan att biblioteket skulle ha en konstpedagogisk uppgift och en uppgift i att erbjuda upplevelser. ”I bibliotekets lokaler skulle man kunna öppna verken som hela processer och inte bara som slutresultat.”

Kåhre efterlyser konst i form av handlingar och provande på nytt i allmänhet. ”Jag tror att Checkpoint och centrumbiblioteket kommer att samarbeta under årens lopp genom att förevisa verk, öppna arkiv och genomföra stora, festivalliknande helheter i samarbete med andra institutioner. Jag är säker på att samarbetet leder till något som vi i dagsläget inte kan föreställa oss – och just oförutsebarheten är det viktigaste!”

Tomtparty?

Det dröjer ännu ett tag till dess att centrumbiblioteksbyggnaden uppförs. Hur skulle man aktivt kunna utnyttja tomten innan själva byggnaden står klar?

”Tuunaamo ordnar verkstäder där man kan pimpa upp saker, till exempel reparera sin cykel, och sådana verkstäder skulle med fördel kunna ordnas även på tomten”, funderar Saija Vuola från Dodo ry. ”På tomten skulle man också kunna anlägga stadsodlingar till exempel enligt ett format där stadsodlare utbildar, delar ut fröbomber och planerar odlingarna. Den gemenskapliga verksamheten sprids från ett frö.”

Markus Kåhre från Checkpoint ser centrumbiblioteket som en mittpunkt för kultur. ”Biblioteket, Kiasma och musikhuset bildar en triangel som jag hoppas blir ett riktig kraftknippe. Under de varma årstiderna skulle det hela tiden vara någon verksamhet på gång utomhus. Denna verksamhet måste sättas igång redan innan huset står klart. Ett levande kulturliv behöver platser dit publiken och aktörerna kan komma och mötas under okomplicerade former. Det är viktigt att erövra plats för kulturen.”

Så är det. Låt oss tillsammans bygga och planera ett bibliotek som inte är ett slutet utrymme bakom grindar och galler mitt inne i staden eller en stormarknad på en åker, utan en plats som är öppen åt många håll, som kommunicerar med sin omgivning, sina samarbetspartner och stadsborna och berikar idéer och tankar.

Ett leende hus och en ja-plats där var och en kan få perspektiv på livet oavsett om man håller på med en utställning, en amigurumi, en stadsodling, en publikation, ett demo eller en jobbansökan.

Artikelserien Kollektivens gemensamma bibliotek fortsätter år 2013 på adressen www.keskustakirjasto.fi.

Text: Siru Valleala, Virve Miettinen
Bilder: Simo Karisalo/Helsingfors festspel, Kimmo Kivelä/Dodo ry, Checkpoint Helsinki

Dela artikeln