Tillbaka till artiklar

Kino Regina tar filmer till Ode

2.7.2018

Nationella audiovisuella institutets nya biograf Kino Regina inleder sin verksamhet i Helsingfors centrumbibliotek Ode i januari 2019.

Redan på idéstadiet ville man göra konceptet för Helsingfors centrumbibliotek Ode, som öppnas i december 2018, innehållsmässigt och funktionellt bredare än för traditionella bibliotek. Nationella audiovisuella institutet deltog redan i ett tidigt skede i planeringen av centrumbiblioteket vad gäller biografverksamhet. Till institutets uppgifter hör bland annat att bevara det nationella filmarvet och främja den audiovisuella kulturen. Alltsedan 1957, då institutet grundades, har det varit en aktiv internationell aktör.

”Redan i projektplaneringsfasen för centrumbiblioteket väcktes idén om en biograf i bibliotekets lokaler, och vi är glada över att Nationella audiovisuella institutet tar biografverksamheten Kino Regina till Ode”, säger Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna. ”Nationella audiovisuella institutet är en mycket välkommen och naturlig partner för centrumbiblioteket, eftersom bägge aktörerna har liknande uppgifter i fråga om att främja kultur och mediefostran. Även de innehåll som biblioteket och institutet tillhandahåller stöder och berikar varandra på ett fint sätt.”

Biografens namn, Kino Regina, är en hedersbetygelse till en av den finska filmens mest framstående stjärnor, Regina Linnanheimo. Programmet vid biografen kommer att följa de etablerade principerna för Nationella audiovisuella institutets filmvisningsverksamhet. Som hittills ges utrymme för såväl centrala verk i filmhistorien som mer sällsynta alster, populärkulturen inte att förglömma. Samtida film, arthouse och kultklassiker erbjuds för en bred publik – också i samarbete med festivaler. Social samvaro och evenemang intar en central roll.

Användningstiden för biografen har fördelats mellan biblioteket och Nationella audiovisuella institutet så att institutet har visningar i Kino Regina kvällstid tisdag–söndag, och vid behov även kan använda salen efter att biblioteket stängt. Dagtid används Kino Regina som auditorium för biblioteket och dess partner.

”Vi väntar med spänning på det kommande samarbetet som vi nu får utforma. Vi tror att samarbetet för med sig många nya upplevelser för såväl biografens som bibliotekets kunder”, säger Katri Vänttinen förnöjt.

Dela artikeln