Tillbaka till artiklar

Centrumbiblioteket Odes södra ingång förnyas

30.8.2019

Ombyggnaden av Helsingfors centrumbibliotek Odes vindfång vid den södra ingången, mot Sanomahuset, börjar på tisdagen den 2.9. Arbetet beräknas ta ca fyra månader. Den södra ingången kommer att vara stängd under denna tid.

Erfarenheterna under Odes första år har visat att de flesta biblioteksbesökare använder den södra ingången från och till biblioteket. Denna observation är huvudorsaken till förändringsarbetet för att göra det mycket populära Ode ännu mer funktionellt.

Vindfångets struktur ändras under höstens lopp så att det blir lättare för kunderna att ta sig in i biblioteket. Samtidigt förhindras flödet av varm luft ut från huset mer effektivt än för närvarande. I praktiken tas ingångens karuselldörr bort och ersätts med tre nya ingångar. Den tillgängliga ingången kommer att flyttas till vindfångets västra sida.

Utöver den södra ingången har Ode två andra ingångar som finns på byggnadens norra och västra sidor. Odes norra ingång har varit stängd, men den öppnas nu för besökarna i samband med att ombyggnadsarbetet inleds. Med andra ord sker ingången till Ode via två ingångar också under ombyggnaden av den södra ingången.

Dela artikeln