Tillbaka till artiklar

Biblioteket som stadskontor

30.5.2011

Mot slutet av årtiondet kommer människors arbetsmiljöer i städer att förändras drastiskt. När man ännu idag utför största delen av sitt arbete på den primära arbetsplatsen (kontoret) eller på sekundära arbetsplatser (t.ex. samarbetspartners, kunders eller underleverantörers lokaler), så har prognostiserats att till och med 50 procent av s.k. kontorsarbeten år 2017 utförs på tredje arbetsplatser (t.ex. hoteller, caféer, kongresslokaler).

 

Bättre tredje arbetsplatser tillsammans med användarna

Detta behov av tredje arbetsplatser syns redan nu i innerstadens bibliotek, såsom på Bibliotek 10 och på Glaspalatsets Träffpunkt. Man lyssnar på laptopfolkets behov och lokaler, inredning och teknologi utvecklas tillsammans med användarna. När man tidigare bokade en dator för att arbeta på biblioteket så vill dagens laptopjobbare reservera sköna stolar, mötesplatser, trådlösa skrivare och minneskortsläsare. Också mer traditionella kontorsredskap såsom häftapparater och hålslag finns tillgängliga för mobila arbetare.

 

Centrumbiblioteket – Helsingfors populäraste arbetsplats?

I det blivande Centrumbiblioteket planerar man också Helsingfors populäraste tredje arbetsplats. Centrumbibliotekets förbindelse till järnvägsstationen, metron och Centrumslingan gör det till ett stadskontor och en mötesplats för såväl lokalbor som för besökande utlänningar. Arbetsstationer, möteslokaler, studior och grupparbetsrum kan bokas i förväg och på samma gång ska man meddela vilken teknisk utrustning man behöver i lokalen.

 

Ett kontorslandskap vid Tölöviken som målkoncept

I aulan på bibliotekets nedre våning finns tiotals mobila arbetsstationer som kan användas ensam eller som kan förenas till att användas i grupparbete. Naturligtvis finns all teknisk kringutrustning samt också alla traditionella kontorsredskap till de mobila arbetarnas förfogande. På stadskontoret hittar man såväl tysta arbetsområden som aulautrymmen fyllda med sorl av prat. Stadskontorets användare kan om de så önskar dela information om sig själva och sitt arbete för andra användare av stadskontoret och på samma gång söka nya samarbetspartner.  På sommaren öppnas arbetslokalernas glasväggar och bibliotekets stadskontor breder ut sig till Tölöviken till Helsingfors flottaste kontorslandskap!

Har du redan bekantat dig med Urban Offices tjänster? Titta in på Glaspalatset, boka en dator för arbete eller ordna till exempel ett möte!


Bilden av Ted Lee / Flickr
Texten av Kari Lämsä

Dela artikeln