Takaisin artikkeleihin

Puualan toimijat vuoropuheluun

18.9.2014

Kiinteistöviraston tilakeskus kutsuu puualan toimijat vuoropuheluun keskustakirjaston laajan puujulkisivun teknisistä ratkaisuvaihtoehdoista yhteiseen tilaisuuteen 30.9.2014 klo 12 – 16 (Aalto-yliopisto, Design Factory, Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Espoo).

Keskustakirjasto yksi puurakentamisen lippulaiva

Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja symbolisesti erittäin merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan, Töölönlahden alueelle. Sen on tarkoitus toimia yhtenä puurakentamisen lippulaivana ja esimerkin avulla innostaa lisäämään puurakentamista myös muissa julkisissa rakennuksissa ja kerrostaloissa. Keskustakirjaston tilaohjelman laajuus on noin 10 000 ohm2. Puujulkisivun laajuus on noin 4 100 m2.

Yhteinen tilaisuus on kanava ajatusten vaihtoon

Yhteisen tilaisuuden tavoitteena 30.9. on saada kattavasti tietoa puujulkisivuhankintaa varten, jotta hankinta voidaan kilpailuttaa Helsingin kaupungin päätöksestä riippuen myöhemmin ja jotta puujulkisivu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoitus on kartoittaa markkinoita, toimijoiden näkemyksiä ja toimituskykyä sekä selvittää myöhemmin tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla edistetään laadukasta, pitkäikäistä ja huollettavaa puujulkisivua kustannustehokkaasti. Vuoropuhelulla selvitetään myös vaihtoehtoisten ratkaisujen riskejä.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan workshop-tilaisuutena, jossa kerrotaan tilaajan tarpeet ja tavoitteet sekä alustavat hankinnan laatumääritykset. Tilaisuuteen toivotaan hankinnan kannalta merkityksellisen toimitusketjun eri osapuolia kuten sahoja, höyläämöjä, puuelementtitehtaita, pintakäsittelytoimittajia sekä rakennusurakoitsijoita ja muita alalla toimijoita.

Puu on ekologinen rakennusmateriaali

Rakentaminen aiheuttaa maailmanlaajuisesti 30-40 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Yksi kuutiometri puuta sitoo noin tonnin hiilidioksidia ilmasta. Puun käyttö siis vähentää päästöjä sekä poistaa kasvihuonekaasuja ilmakehästä. Puurakentaminen on ekologista myös siksi, että puun hiilijalanjälki on luonnostaan pienempi kuin tavanomaisen betonirakentaminen.

Tilaisuuden sisältö:

  • Hanke-esittely – Irmeli Grundström, Helsingin kaupunki
  • Puuverhous, esittely – Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto
  • Ryhmätyö 1: Julkisivuverhous
  • Puujulkisivut, esittely – Niklas Mahlberg, Arkkitehtitoimisto ALA Oy / Johan Rosqvist, Ramboll Finland Oy
  • Ryhmätyö 2: Elementti
  • Koestukset
  • Jatkotoimenpiteet – Matti Kairi, Aalto-yliopisto
  • Tilaisuuteen ilmoittautuneet
  • Yhteenveto ryhmätöistä ja keskusteluista

Jaa artikkeli