Takaisin artikkeleihin

Päätä rahasta helsinkiläinen!

9.10.2012

Kirjasto tarjoaa ensimmäistä kertaa helsinkiläisille mahdollisuutta päättää yhdessä 100 000 € suuruisen kehittämisrahan käytöstä. Raha on osa keskustakirjaston budjettia ja se käytetään tulevaisuuden kirjastoa kehittäviin toimintapilotteihin. Tule mukaan päättämään, mitkä piloteista käynnistetään kirjastoissa jo ensi vuonna! Vaikuta tulevaisuuden kirjaston suunnitteluun jo tänään. Tehdään yhdessä uutta kirjastoa pala palalta.

Osallistu työpajoissa ja verkossa:

  • 25.10. klo 17-20 Kontulan kirjasto, ennakkoilmoittautuminen
  • 29.10. klo 17-20 Kohtaamispaikka, ennakkoilmoittautuminen
  • 30.10. klo 17-20 Töölön kirjasto, ennakkoilmoittautuminen
  • Keskustele, kommentoi ja kysy verkossa!
    Tutustu pilottiprojekteihin, työpajamenetelmään ja päätössääntöön. Löydät ne osoitteesta keskustakirjasto.fi/osallistuvabudjetointi.

Uusi tapa tehdä yhdessä muuttaa kirjastoa – ja ehkä myös kaupunkilaista

Kirjasto haluaa ottaa kaupunkilaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja osallistuva budjetointi on yksi tapa tehdä kehitystyötä heidän kanssaan. Tarkoituksena on, että niin kirjasto kuin kaupunkilaiset kysyvät, kuuntelevat, kokeilevat ja työskentelevät yhdessä oppiakseen toinen toistensa tarpeista ja toiveista. ”Kirjasto tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuutta olla vaikuttamassa omaan arkeensa, ja kirjastoon yhtenä sen tapahtumapaikkana. Ihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heillä on kasvava halu vaikuttaa”, sanoo kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson.

Toimintapilotit on luotu kaupunkilaisten ideoiden pohjalta

Kirjasto on suunnitellut työpajatyöskentelyn tueksi pilottiprojekteja, jotka pohjautuvat kaupunkilaisten unelmiin ja ideoihin. Keskustakirjasto on kannustanut helsinkiläisiä ottamaan osaa tulevaisuuden kirjaston ideointiin ja suunnitteluun erilaisin tavoin koko vuoden ajan.  Kaupunkilaisilta vuoden aikana saaduissa ideoissa esiin ovat nousseet mm. palvelut perheille, kirjallisuus ja sen sisältöjen avaaminen houkuttelevin keinoin, vertaisoppimisen erilaiset konseptit, tilat kansalaistoiminnalle, tapahtumat ja elämykset, työtilat liikkuville tietotyöläisille ja läppärikansalaisille sekä uudenlaisen slow- ja rentoutumistilan tarve.

Pilotteja voi kommentoida ja niistä voi keskustella osoitteessa keskustakirjasto.fi/osallistuvabudjetointi. Kaupunkilaiset voivat tutustua pilotteihin tarkemmin työpajoissa, joissa niistä voi valita ja priorisoida haluamansa, tai kehittää niitä edelleen. Jos piloteista ei löydy itseä kiinnostavaa vaihtoehtoa, voivat kaupunkilaiset ehdottaa myös kokonaan uutta, omaa ideaansa. Pilottiprojektien avulla haetaan vastauksia siihen, millainen on tulevaisuuden kirjastomaisema.

Osallistuva budjetointi kokeilussa

Helsingin kaupunki laatii keväällä 2012 selvityksen osallistuvan budjetoinnin toteutusmahdollisuuksista. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Kaupunginkirjaston hankkeessa mallinnetaan ja kokeillaan osallistuvaa budjetointia suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Keskustakirjastohanke kuuluu ensimmäisiin Suomessa toteutettaviin osallistuvaa budjetointia hyödyntäviin projekteihin.

Työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen ja kuhunkin työpajaan mahtuu mukaan 25 ensimmäistä.

Kumppaneina hankkeessa toimivat Avanto Insight ja Emobit. Hanketta rahoittaa Sitra.

Jaa artikkeli