Takaisin artikkeleihin

Oodissa työskennellään itseohjautuvasti – kaikki hyötyvät

9.12.2020

Helsingin keskustakirjasto Oodi on mukana Tampereen yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään työhyvinvointia viidessä itseohjautuvassa organisaatiossa. Oodi on tutkituista työpaikoista ainoa julkisen sektorin organisaatio. Työntekijöillä on Oodissa hyvä mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön. Itseohjautuvuus tekee työstä merkityksellistä, mutta vaatii vastuunottoa. Asiakas hyötyy uudistuvista palveluista.

Tiimit itsenäisiä, asiakas keskiössä

Oodissa itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että tiimit voivat itse päättää lähes kaikista työhönsä liittyvistä asioista. Tiimin jäsenet ovat mukana työvuorosuunnittelussa, he päättävät, miten tiimin palvelua kehitetään, mitä tapahtumia järjestetään tai miten eri palvelut ovat avoinna. He vastaavat myös tiiminsä hankinnoista itsenäisesti. Tärkeintä on silti asiakkaan etu. Asiakkaat ovat usein myös mukana kehittämässä palveluja.

”Yksi itseohjautuvan työyhteisön ominaispiirre on itsetutkiskelu. Pyrimme kehittämään omaa ja tiimien toimintaa ja korjaamaan toimintatapojamme työn tekemistä ja yhteistyötä paremmin tukevaan suuntaan”, kertoo palvelupäällikkö Laura Norris.

Työmotivaatio Oodissa huipputasolla

Tutkimuksen perusteella työn imu, jota on Suomessa tutkittu hyvin laajasti positiivisen työhyvinvoinnin kuvaajana, on itseohjautuvilla työpaikoilla selvästi keskimääräistä korkeampaa. Oodissa työn imu oli tutkituista työpaikoista jopa kaikkein korkeimmalla tasolla.

Tampereen yliopiston tutkimuksen perusteella itseohjautuvuudesta on merkittäviä etuja. Mahdollisuudet vaikuttaa työhön tukevat työn mielekkyyttä, merkityksellisyyttä ja uuden oppimista. Oodissa tehtävänkuvat ovat laajoja, ja työn sisältöön voi itse vaikuttaa. ”Meillä ei todellakaan katsota sitä, oletko harjoittelija, esimies vai mikä. Jos joku homma kiinnostaa, niin siihen voi tarttua”, kuvaa Oodin työntekijä tutkimushaastattelussa.

Vastuunotto vaatii joustavuutta

Itseohjautuva työ ei ole silti pelkästään helppoa. Päätösten tekemiseen liittyvä vastuu, oman työn johtaminen ja asioiden puntarointi voivat tuntua hyvinkin vaativilta. Haastatellut työntekijät arvioivat, että itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijällä olisi hyvä olla ”joustava mieli ja sietokykyä muuttuville tilanteille”.

Oodiin itseohjautuvuus näyttää sopivan erityisesti siksi, että työntekijöiden erilaiset kyvyt ja vahvuudet pääsevät näin esille ja synnyttävät aivan uudenlaista, asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa.

”Toimiminen osana perinteisemmin toimivaa ja isoa kaupunkiorganisaatiota synnyttää myös haasteita, kun ketterä toiminta törmää raskaampiin ja hitaampiin päätösprosesseihin. Kun tämän kanssa pystytään elämään ja löydetään toimivia ratkaisuja, itseohjautuvaa toimintaa kannattaa kyllä toteuttaa julkisella puolella. Asiakas hyötyy luovista ja uudistuvista palveluista”, arvioi tutkija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopistosta.

Oodin henkilökunnasta 70% vastasi Tampereen yliopiston tutkimuskyselyyn ja lisäksi kokemuksia kartoitettiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Tutkimus toteutetaan Työsuojelurahaston tuella.

 

Kuva: Toni Kitti/Helsingin kaupunki

Jaa artikkeli