Takaisin artikkeleihin

Keskustakirjaston kaverit – tekeminen edellä tuloksiin

23.3.2015

Keskustakirjaston kaverit oli osallistavan kansalaissuunnittelun projekti, jossa valikoitu 28 asiakaskehittäjän joukko pääsi edistämään käyttäjänäkökulmasta uuden kirjaston suunnittelua. Kaverit-yhteisön tiivis työperiodi kesti viime marraskuusta tammikuun loppuun. Yhteisö kehitteli eteenpäin suunnittelukysymyksiä neljän eri teeman ympärillä sekä verkkotyöskentelyn avulla että työpajoissa (27.11.2014, 11.12.2014, 15.1.2015, 3h/työpaja).

Vahvuus erilaisissa osaajissa

Suunnitteluryhmään valittiin mahdollisimman hyvin Helsingin eri kaupunginosia edustava 28 kaupunkilaisen joukko. Jokainen osallistuja toi omat taitonsa mukaan – vahvuus oli erilaisista taustoista lähtöisin olevien ihmisten yhdessä tekemisessä.

Yhdessä uutta ymmärrystä

Yhteisön kanssa ratkottiin konkreettisia suunnittelukysymyksiä neljän eri työskentelyteeman ympärillä. Kuten kehittäjäyhteisöiltä yleensä, myös keskustakirjaston kavereilta haettiin:

 • Asiakastietoa siitä, mikä nykyisissä palveluissa toimii ja mikä ei
 • Suurimpien kehittämistarpeiden tunnistamista ja niiden ratkaisutapoja
 • Täydennyksiä alullaan oleviin suunnitelmiin
 • Kokonaan uusia avauksia ja näkökulmia
 • Ymmärrystä asiakkaiden arjesta ja kokemusmaailmasta
 • Näkökulmia siihen, miten asiakkaat näkevät kirjaston tulevaisuuden

Tuloksena syntyi neljään työskentelyteemaan liittyviä edelleen kehitettyjä ratkaisuja mm. palvelupaletti turisteille ja maahanmuuttajille, Kirjasto ja 2000-luvun kansalaistaidot eli toisen kerroksen palvelupaletti, Yhdistämö-vertaisoppimisen sovellus, kansalaisosallistuminen ja –vaikuttamisen palvelupaletti, Kirjasto alustana, ihmiset tekijöinä -mallin konkretisointia sekä Ovet auki – toimi vapaaehtoisena keskustakirjastossa –mallin konkretisointia (ks. tuloslinkit alla).

Pilotissa selvitettiin, mikä toimii ja mikä ei

Kyseessä oli pilotti, jonka avulla testattiin toimintamallia ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Toimintaa arvioidaan maalis-huhtikuussa 2015, jolloin päätetään  jatkosta sekä tulosten viemisestä käytäntöön. Tavoitteena on, että tulokset hyödynnetään soveltuvin osin sekä lähikirjastojen että keskustakirjaston toiminnan kehittämisessä.

Kavereille kuuluu kiitos!

Opimme kavereilta, kannustimme toisiamme eteenpäin haasteesta toiseen ja synnytimme tekemistä, joka vie kirjastoa kohti uutta. Kiitokset kaikille kavereillemme! 95 % osallistujista toivoi kehittäjäyhteisölle jatkoa. Yksi osallistuja kiteytti yhteisiä tunnelmia näin: ”Minulla syntyi omistajuussuhde kaupunkiin, tunsin ensimmäistä kertaa itseni helsinkiläiseksi.”

Tuloksiin ja työskentelyprosessiin voit tutustua näistä linkeistä:

 • Keskustakirjaston kaverit  – prosessi ja toimintatapa
 • Palaute osallistujilta
 • Palaute fasilitaattoreilta
 • Tulos 1 – Ovet auki! Toimi vapaaehtoisena keskustakirjastossa
 • Tulos 2 – Yhdistämö, vertaisoppimisen sovellus
 • Tulos 3 – 2000-luvun kansalaistaidot ja toisen kerroksen palvelupaletti
 • Tulos 4 – Kansalaisvaikuttamisen ja -osallistumisen palvelupaletti
 • Tulos 5 – Palvelupaletti maahanmuuttajille ja turisteille
 • Tulos 6 – Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa ja “varjokirjasto” -konseptiaihio
 • Tulos 7 – Kirjasto mahdollistajana, ihmiset tekijöinä – pelisäännöt

Jaa artikkeli