Takaisin artikkeleihin

Keskustakirjasto osana toimivaa Helsinkiä

29.8.2014

Rikhardinkadun kirjasto on helsinkiläisten rakastama paikka, jonka portaita, lukupaikkoja ja kirjoja ovat kuluttaneet sukupolvet toisensa perään yli 130 vuotta. Tiistaina 26.8. se toimi tulevaisuuden suunnittelun ja keskustakirjaston työpajan näyttämönä. Koolle oli kutsuttu nelisenkymmentä kumppania ja osallistujaa, jotka edustivat Töölönlahden alueen kulttuuritaloja ja Helsingin kaupungin toimijoita. Yhdessä tunnistettiin niitä yhteistyön mahdollisuuksia, joita keskustakirjasto voisi toteutuessaan tarjota: kumppanuushankkeina toteutettuja kokeiluja, palveluja ja sisältöjä.

Ideoista todeksi -työpajassa katsottiin kohti tulevaisuutta asiakkaan näkökulmasta. Työpajan kulun aikana ideoiden iduista kehiteltiin prototyyppi- ja pilottiaihioita. Viimeisen vaiheen hiotuissa ehdotuksissa otettiin huomioon se, että huomisen kaupunkilaisilla on työkaluja ja taitoa osallistua sisältöjen tuottamiseen, ja että heillä on tarve nykyistä yksilöllisempiin palveluihin. Ehdotuksissa painottui myös Töölönlahden alueen rikkaat kulttuuri- ja tarinasisällöt, kirjaston rooli asiakkaiden arjen tukijana sekä kaupunkiluonto. Ideoita syntyi aamupäivän aikana kaiken kaikkiaan yli sata.

”Oli tosi hienoa saada olla mukana toimivassa työpajassanne. On etuoikeutettua, kun kaupungintalolaisia kutsutaan mukaan miettimään virastojen toimintaa ja kehittämistä. Itseäni lämmitti erityisesti olla mukana kirjastoasioissa – menee jo harrastuspuolellekin. Keskustakirjastosta on suunnitteilla aidosti asukkaiden käytössä olevaa tilaa, josta on iloa ja hyötyä monipuolisesti. Toivoisin, että sen toiminnassa ja sisällöissä säilytetään maanläheisyys, tavallisuus, rosoisuus ja vältetään kaikenlainen pönötys”, kertoi työpaja-kokemuksistaan ja kirjastotoiveistaan Janne Typpi Kaupunginkanslian asukasyhteistyö-yksiköstä.

”Aivan mahtava kokemus, toimiva ja kiva prosessi. Työpaja-mallin voisin teiltä lainata ja käyttää myös Caisan kehittämistyössä. Toivottavasti keskustakirjastosta saadaan vireä ja avoin yhteistyökumppani, jossa Helsingin etninen ja kulttuurinen moninaisuus näkyy ja tuntuu”, ynnäsi ajatuksiaan puolestaan kulttuurikeskus Caisan toiminnanjohtaja Tomi Purovaara.

Kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto oli positiivisen yllättynyt saatujen ideoiden määrästä sekä siitä, miten yhtäläiset ajatukset koko osallistujajoukolla oli keskustakirjaston roolista Helsingissä ja Töölönlahden alueella: ”Keskustakirjastosta on syntymässä paitsi lukemisen talo ja oppimisen kokeilupaikka, myös uudentyyppistä toimeliaisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja kaupunkikulttuuria mahdollistava ympäristö. Nyt kun ryhdymme toden teolla miettimään keskustakirjaston sisältö-, palvelu- ja toimintakonseptia, niin ajatuksista on meille paljon hyötyä”, Haavisto sanoi.

Poimintoja työpajassa esitetyistä ideoista:

Matkailu

 • ”Meet the locals – tutustu stadilaiseen” , kohtaamisia paikallisten ja vierailijoiden kesken
 • Local guide/ homestay/ bed and breakfast – välitystä
 • Helsinkiläiset markkinoimaan kaupunkia, online
 • Turisti-info kirjastoon

Näkyvyys, Töölönlahden alueen toimijoiden yhteistyö

 • Töölönlahden kulttuurisaari (kaikki alueen toimijat + Tennari + Amos Andersson), tästä markkinointikokonaisuus kaupunkilaisille ja turisteille
 • Baanalle enemmän kulttuuria vrt. New Yorkin High Line
 • Töölönlahden lähistöllä on museoita, jotka miettivät yhteistä markkinointiviestintää, keskustakirjasto mukaan
 • Tiedon jakamista ja yhteistyötä lähialueen kulttuuritoimijoiden kanssa
 • Kävelykierros Töölönlahdella – tarjontaa esitellään ja konseptoidaan eri teemojen mukaan, helppo käyttää, helppo kokea
 • Töölönlahdesta yksi brändi – tyyliin ”museum mile”
 • Vaijeriliuku kansallismuseon tornista kirjastoon
 • Näyttelyvaihdot/ lainat (ajankohtaiset näyttelyt & esineet & teokset)
 • Museomessut
 • Yhteistyötä alueen kulttuuritoimijoiden kesken, yhteiset sisältöteemat ja teemapäivät
 • Eri kulttuuritoimijoiden välisiä keskustelu- tai yhteistyöprojekteja
 • ”Haasteiden Hyde Park”

Kaupunkiluonto, kaupunkitieto

 • Kaupunkiluonto teemaksi – kaupunkilaiset tutustumaan urbaaniin faunaan ja floraan, videoimaan ja kuvaamaan lähiympäristöään, jakamaan
 • ”Datascientist” – kaupunkitoimijoille, etsii tueksi tietoa ja dataa
 • Helsinki –visualisointiseinä, kosketuspinta, jossa erilaista dataa visualisoituna
 • Joukkorahoitetut tapahtumat (keikat, teatteriesitykset, puhujat)
 • Kaupunkiluonto ja –tieto eläväksi – avarru kaupunkiluonnossa
 • Tiedon visualisointi ymmärrettäväksi, gurujen kierrätys
 • Yhteistyötä tutkijoiden kesken, museot ja kirjastot ovat molemmat muistiorganisaatioita

Osallistuminen, lähidemokratia, keskustakirjasto asukkaiden tilana

 • ”Kaupunkilaiset testaa” -palvelu koodareille ja opiskelijoille, jotka kehittävät kaupunkisovelluksia ja –palveluita
 • Aktiivisten kaupunkilaisten työkalut – opastusta eri vaikuttamiskanaviin ja työkaluihin
 • ”Avokonttori”, jossa tiettyyn aikaan virastojen edustaja/ edustajia tekemässä töitä ja tavattavissa
 • Keskustakirjasto mestariksi osallistavassa ja vuorovaikutteisessa työtavassa
 • Tila asukkaiden käyttöön matalalla kynnyksellä
 • Asukasyhteistyö voi tuoda toimintojaan keskustakirjastoon: palautejärjestelmä, HKI-kanava, tiimin etäpisteet
 • Asukasvetoiset toimintatavat, tapahtumat, mielenilmaisut – > niiden organisointi
 • Asukasosallisuutta edistävien toimintatapojen toteuttamispaikka ja koelaboratorio
 • Kehittää yhdessä keskustakirjaston ja muiden toimijoiden kanssa uusia menetelmiä, tapoja oppia, kokeilla ja testata ideoita – > varhaista kokeilukulttuuria
 • Miten kosketusnäyttöjä voitaisiin paremmin ja laajemmin hyödyntää vuorovaikutukseen (palautteet, ajankohtaiset asiat) kirjastossa ja kaupunkitilassa
 • Kaupunginvaltuuston kokous näytetään suorana lähetyksenä valkokankaalla
 • Tapaamispaikka kuntalaisten ja päättäjien välillä, avoimet kyselytunnit
 • Kirjastokortti käyttöön – > kaupunki korttina, yksi pilottivaihtoehto olisi kortin käyttö kulkukorttina erilaisissa vapaa-ajan tiloissa esim. koulujen jumppasalit ym. julkiset tilat
 • Kansalaisaktiivien pankki (ihmiset voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi haluamiinsa teemoihin ja tehtäviin, monta toimijaa mukana, toimijat voivat plokata omasta toiminnastaan kiinnostuneet)
 • Pop up – virkamiehet ilman rajoja
 • Speaker´s corner – tulipalopuheita, väittelyjä, provosointia

Oppiminen, tekeminen

 • Tulevaisuuden kansalaistaidot – mikä on keskustakirjaston rooli niiden kehittäjänä?
 • ”Kirjoita historiaa” – arkistokuvien ja –matskujen metatietojen täydennystä
 • Yritysneuvonta-piste kirjastoon
 • Paikka tai palvelu, josta voi saada tarinan alkuja, kun oma inspiraatio on kadoksissa
 • Kelan asiat tutuiksi –opastuksia ja kursseja
 • Visuaalisuuden ja/tai liikkumisen hyödyntäminen oppimisessa
 • Oppimisen näyteikkuna
 • Mobiilioppijoiden tukikohta
 • Oppilasryhmien keskustatukikohta
 • Ilmiöoppimisen toimintatila ja tutkivan oppimisen rikastamo
 • Opettajien pajoja – inspiroivaa täydennyskoulutusta, opetusvirasto ja kirjasto yhteistyössä
 • Koulun ja lähikirjaston välisen yhteistyön lisäämistä
 • Kaikki opettaa – tila, jossa voi jakaa omaa taitoa ja tietoa, vaihto esim. 2 tunnin välein
 • Living labien järjestäminen ja jalkauttaminen kortteleihin

Tapahtumia, tapahtumallisia sisältöjä

 • Helsinki Live – tapahtumakalenteri ja kaupungin tapahtumien promopaikka
 • Kaupunginosamessut
 • Arbis goes keskustakirjasto: språkundervisning, samarbete med/kring det svenska finlandssvenska
 • Samarbete med bokförlag för att ordna författarsamtal
 • Yhteisötaideprojektit, poikkitieteelliset seminaarit, luovan kirjoittamisen työpajat
 • Kuratoitu mediataide-nurkkaus
 • Lukupiirit Kiasmassa
 • Juhlaviikkojen KoeHelsinki-tyyppinen tapahtumatila pysyväksi osaksi kirjastoa
 • ”Lainaa kokemuksia” – koe toisin silmin ja lainaa filosofi, kalliolainen, rumpali etc.
 • Keskustelufoorumi, avoin stage – teemoitettuja keskusteluja ajankohtaisista aiheista, myös saunassa
 • Taidekasvatus –workshoppeja, kansainvälisyyskursseja
 • Lainaa osaamista, esim. kaupunginorkesterin soittaja kohtaa amatöörisoittajan, tekevät yhteistyössä yleisölle pienen esityksen
 • Kaverin lainaus: voi ilmoittautua kaverin kaipaajaksi ja ihmiset voivat löytää toisiaan
 • Sukella epookkiin –pop up tapahtuma (draama, pukeutuminen)
 • Keskustelu- ja opintopiiriyhteistyötä
 • Pop-up-näyttelyitä keskustakirjastossa
 • Töölönlahden kulttuuritapahtumareittejä ja –infoa
 • Tarinatarakka – kirjasto tulee luoksesi ja antaa mahdollisuuden tarinoiden jakamiseen
 • Lainaa taiteilija/ taidekasvattaja/ asiantuntija – > koulujen ja päiväkotien kulttuurikasvatus, miksei yksityiselle asiakkaallekin
 • Museopedagogia vs. kirjastopedagogia, mitä synergiaetuja, oppimista ja opittavaa toisilla olisi

Monikulttuurisuus

 • Eri kulttuurien juhlapyhien huomioiminen ja näkyminen
 • Turvallisia tapaamismahdollisuuksia eri kulttuurien naisille ja lukutaidon opetusta aikuisille
 • Flerspråkigheten beaktas, lyfts fram som något positivt
 • Kielipelit monikielisten osallistujien kanssa
 • Kansainvälisyysaiheita, luentoja, ihmisiä eri kulttuureista
 • Ei-suomen-tai-ruotsinkielellä kirjoittavat kirjailijat näkyviksi toimijoiksi
 • Eri kielillä Helsingistä kirjoitetut tekstit näkyviin
 • Yhteistyötä myös suurlähetystöjen kanssa

Nuoret

 • Nuoret tuottavat kirjastossa sisältöjä, näytöt toimivat kanavina ja julkaisualustoina nuorten tuottamille sisällöille
 • Kaupunkipelit esim. yhteistyössä Kaupunginmuseon ja nuorten kanssa – > opastavat kohti kaupunkiseikkailuja
 • Lapset ja nuoret haastamaan asiantuntijoita, uutisointi myös infotauluilla ulkona
 • Yhteinen pelitoiminta nuorille, nuorten pitämät digikurssit vanhuksille
 • Lapset, nuoret, vanhukset yhdessä tarinoimassa ja videoimassa
 • Nuorten elokuvatoimintaa, leffojen katselemista, tulkintaa ja tekoa
 • Liikuntaseurojen infopäivät/ pop-up-infot

Lapset

 • Kirjaston pihaan leikkialue
 • Lasten vertaisopetusta, esim. koodikahvila & animaatiopaja
 • Hammaskeijut satutunnilla keskustakirjaston lasten maailmassa
 • Päiväkodeille ja kouluille suunnatut tapahtumapäivät
 • Koko kaupungin lastentapahtumat, monia taiteenaloja ja toimijoita yhdistävät
 • Koulujen kulttuurikasvatustyön tukeminen
 • Lasten kirjailijoiden tunteja
 • Kirjoituspajoja ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille
 • Kirjansidonta ja paperinvalmistuskursseja päiväkotilapsille

Terveys, ruoka

 • Infostandilla verenpainemittausta ja mittarien lainausta
 • Tervetystempauksia kohtaamisaulassa
 • Terveyskioski jalkautuu keskustakirjastoon
 • Sairaus/ terveys eri kulttuureissa
 • Passion for life – vanhemman väen teemapäivä
 • Kirjallinen menu keskustakirjaston kahvilaan/ravintolaan

Kirjat, musiikki, elokuvat, lehdet

 • Ei unohdeta kirjoja! Niistä syntyy kirjaston houkutteleva tunnelma, jonka voi tuntea sisään astuessaan – tarinat ja tiedot toivottavat tervetulleeksi, odottavat lukijaansa
 • Harvinaisuudet/ kansallisaarteet esiin ja näkyviin, ainutlaatuisuuden kokeminen, ensipainokset ym., yhteistyö esim. Kansalliskirjaston kanssa
 • Kirjavinkkejä!  Tämä on edelleen tärkeää, haluan, että joku kertoo minulle, mitä lukea seuraavaksi? Miten toimisi parhaiten?
 • Omat kustanteet, käsintehdyt lehdet, yhden kappaleen tuotteet esille

Jaa artikkeli