Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurikilpailu keskustakirjastosta käynnistyy tammikuussa 2012

20.10.2011

Töölönlahdelle kaavaillun keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun aikataulu ja tuomaristo ovat täsmentyneet. Helsingin kaupungin johtajisto päätti keskiviikkona, että kilpailu käynnistetään tammikuussa 2012, ja tulokset ovat julkistettavissa kesäkuussa 2013.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen nimesi kilpailun tuomaristoon kaupungin edustajina apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen, kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin, kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärven sekä kiinteistöviraston hankepäällikkö Irmeli Grundströmin.

Lisäksi tuomaristoon kutsutaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylijohtaja Riitta Kaivosoja, Sitran energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Tuuli Mattelmäki, Lapin yliopiston rehtori, mediatieteen professori Mauri Ylä-Kotola sekä Suomen Arkkitehtiliiton esittäminä jäseninä arkkitehdit Vesa Oiva ja Käpy Paavilainen.

Tuomaristo tulee kuulemaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kansainvälistä näkemystä antamaan nimetään julkisiin rakennuksiin perehtynyt arkkitehti ja kirjastoalan asiantuntija.

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään avoimena, kaksivaiheisena kansainvälisenä suunnittelukilpailuna. Kilpailun kokonaiskustannukset ovat enintään 1,1 milj. euroa, jotka maksetaan kaupunginkirjaston ja kiinteistöviraston arkkitehtuurikilpailuun kohdennetuista määrärahoista.

Tuomaristo valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen 6-8 parasta ehdotusta, joille kullekin maksetaan 25 000 euron palkkio. Lisäksi kilpailun voittajatyö palkitaan 50 000 eurolla, toiseksi tullut 37 500 eurolla ja kolmas 25 000 eurolla.

Kilpailun tavoitteena on löytää korkeatasoinen ja kestävä suunnitteluratkaisu, joka sopii kaupunkikuvallisesti Töölönlahden korttelikokonaisuuteen. Rakennuksen on tarjottava toiminnallisesti laadukkaat, teknisesti ja tilallisesti joustavat puitteet muuntuvalle kirjastotoimelle. Lisäksi rakennuksen on oltava ekotehokas sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Keskustakirjastoa suunnitellaan Töölönlahden tontille 2014 Makasiinipuiston ja Töölönlahdenkadun väliselle alueelle. Perustelluista syistä kilpailutyöt voivat hieman poiketa asemakaavan tontin rajasta kuitenkin niin, ettei asemakaavaa tarvitse muuttaa. Keskeisten suunnitteluperiaatteiden, kaupunkikuvallisten tavoitteiden ja puistoalueen luonteen on säilyttävä. Myös rakennusta sivuavien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien on pysyttävä sujuvina.

Arkkitehtuurikilpailun valmistelee Helsingin kiinteistövirasto yhdessä kaupunginkirjaston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kilpailun asemakaavallisista ja kaupunkikuvallisista suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 18.10.2011.

Jaa artikkeli