Vad är Ode? / Besök / Yrkesmässiga grupper

Välkommen till Ode!

Vi erbjuder inga guidade turer under sommarsäsongen från 17 juni – 16 augusti 2024. Om du är intresserad av en guidad tur under denna tid, vänligen kontakta Helsinki Guidar på oodi@helsinkiguides.fi.

Vi erbjuder rundvandringar på Ode i första hand för yrkesverksamma bibliotekarier som vill bekanta sig med Odes tjänster och verksamhet, samt för övrig offentligt anställd personal som producerar liknande tjänster. Alla rundvandringar har i stort sett samma innehållsmässiga utformning. Vi ber er uppmärksamma att vi tyvärr inte kan erbjuda rundvandringar som är utformade efter specifika eller individuella önskemål.
Gruppstorlek högst 20 personer.

Odes team

I Ode jobbar personalen i fem självstyrande team: innehållsteamet, barn- och ungdomsteamet, kundupplevelseteamet, digiteamet samt utrymmes-, evenemangs-, och integrationsteamet. Alla rundvandringar är innehållsmässigt likadana. Om er grupp är intresserad av något särskilt teams arbete och de tjänster de producerar, kan ni be om en guide som är en del av det teamet. Här nedan hittar du information om teamens arbete och tjänster:

Bekanta dig med teamen

Innehållsteamet

Barn- och ungdomsteamet

Kundupplevelse

Lokaler och delaktighet

Stadsverkstad, studior och spel

 

Innehållsteamet

Teamet ansvarar för skötseln av Odes böcker och bokhyllor, koordinerar den flytande boksamlingen samt arrangerar litteratur- och annat kulturprogram. Logistiken bakom Helsingfors stadsbiblioteks flytande boksamling styrs med hjälp av artificiell intelligens. Ode har därmed ingen egen boksamling, utan alla samlingar – av böcker, filmer samt annat material – är stadsbibliotekets gemensamma. Innehållsteamet planerar och koordinerar även litteratur- och konstevenemang i bibliotekets tredje våning, som vi kallar för Bokhimlen. Det öppna och luftiga landskapet på böckernas våning är det vackraste i biblioteket.

oodi.aikuiset@hel.fi

 

Barn- och ungdomsteamet

Teammedlemmarna ordnar olika slags aktiviteter och evenemang för barn, daghems- och skolgrupper. De ordnar sagostunder i det “hemliga” sagorummet. Teammedlemmarna är med och producerar olika slags fritidstjänster för ungdomar, till exempel digital spelverksamhet och olika slags workshoppar. Barn- och ungdomsteamet utvecklar och planerar projekt och evenemang i samarbete med de andra teamen på Ode. Dessutom har teamet ett nära evenemangssamarbete med lekparken Loru som finns på tredje våningen.

oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

 

Kundupplevelse

Kundtjänst är den viktigaste uppgiften för alla som jobbar på Ode. Medlemmarna i kundupplevelseteamet håller reda på att all service fungerar smidigt på alla våningar och ser till att alla tjänster utvecklas ur kundens synvinkel. Teamet ser till att personalens praktiska lösningar garanterar en likvärdig service för alla. Teamet sköter också om arbetsintroduktionen för ny eller tillfällig arbetskraft. Teamet följer upp kundresponsen och svarar på den. Teamet förverkligar kundernas önskemål om möjligt och uppmuntrar kunderna att delta i utvecklingen av Odes tjänster.

oodi@hel.fi

 

Lokaler och delaktighet

Teammedlemmarna är med och koordinerar bokningarna på Odes 16 mötesrum samt 9 evenemangsutrymmen. De sköter om kontakterna med utomstående evenemangsorganisatörer. Teamet har hand om specifikationerna samt kommunikationen för de mer än 1500 evenemang som årligen ordnas på Ode. När större evenemang ordnas koordinerar teamet samarbetet mellan olika aktörer som är stationerade på Ode.

oodi.tilat@hel.fi

 

Stadsverkstad, studior och spel

Medlemmarna i teamet överser utrustningen och de specialiserade tjänsterna på Odes andra våning. Det inkluderar samtliga maskiner och apparater i Odes Stadsverkstad, studior av olika slag, spelrum och mediastationer. De organiserar den övriga personalens fortbildning och tillhandahåller generella instruktioner och riktlinjer för att hjälpa allmänheten att använda våra tjänster. De utvecklar även olika slags workshops för olika åldersgrupper, samt skapar innovativa projekt och evenemang för att upplysa och utbilda våra kunder i nya teknologier.

oodi.kaupunkiverstas@hel.fi

 

Bokningskalender

OBS! Skol- och daghemsgrupper har en egen bokningskalender i Varaamo-tjänsten.

Gå till Varaamo: Verkstäder för skol- och daghemsgrupper

De lediga tiderna är märkta gröna i kalendern, de reserverade röda.

Bokningsformulär