Tjänster / Språken på Ode enligt kategorier

Språken på Ode enligt kategorier

Utöver de inhemska språken och engelska har Ode en samling på främmande språk som finns i södra ändan av Bokhimlen.

1.84 estniska

1.98 samiska

2.8 danska

2.9 norska

3.4 tyska

5.4 franska

6.4 italienska

7.4 spanska

8.4 ryska

8.98 ukrainska

9.4 turkiska

9.51 arabiska

9.61 persiska/farsi

9.612 dari

9.62 kurdiska

9.71 kinesiska

9.72 vietnamesiska

9.8 japanska

9.974 nepali

9.981 somaliska