Tillbaka till artiklar

Tack vare Ode fick Helsingfors bibliotek rekordsiffror år 2019

5.2.2020

Det första hela verksamhetsåret året för Helsingfors centrumbibliotek Ode överträffade alla förväntningar. Dörrarna in till Ode öppnades år 2019 hela 3,1 miljoner gånger. Också de övriga biblioteken i Helsingfors uppnådde rekordsiffror. Det sammanlagda besöksantalet för alla bibliotek i Helsingfors steg till rekordartade 9 miljoner. Ökningen jämfört med föregående år är nästan 40 %.

Under år 2019 gjordes fler nya bibliotekskort än någonsin, nästan 47 000 stycken. Antalet lån steg till svindlande 9,4 miljoner och med hjälp av korten laddades också digitala ljudböcker och tidningar ned i aldrig skådad omfattning. Antalet nedladdningar av ljudböcker steg med 84 procent. Digitala tidningar lästes nästan dubbelt så mycket som föregående år, ökningen uppgick till 97 %.

Intresset för biblioteken har också ökat tack vare det utvidgade utbudet av material under de senaste åren. Idag lånar biblioteken ut t.ex. instrument, arbetsredskap, idrottsredskap och andra föremål och apparater. Mest lånas föremål som hänför sig till spelande och olika tekniska apparater.

Olika evenemang drog också människor till biblioteket. År 2019 arrangerades över 7 000 olika tillställningar, med sammanlagt drygt 300 000 deltagare. Vanligast var sagostunder och andra litteraturprogram, men utbudet var brett, allt från stolgymnastik till språkkaféer och serietecknarkurser.

Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors berömmer bibliotekens användare för att de är så aktiva. ”Det är gripande att se hur bra människorna trivs i biblioteket och hur mycket feedback vi får – både tack och förbättringsförslag. År 2019 blev det tydligt att digitaliseringen inte tar bort användarna från biblioteket. I stället för det med sig fler användare både till närbiblioteken och till nättjänsterna”, säger hon.

Helsingfors stadsbiblioteks nättjänster fick under året 12.9 miljoner besök. Helmet.fi, den gemensamma nättjänsten för Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek, hade 9,7 miljoner besök. Tjänsten Varaamo, där man kan boka rum och apparater, hade nästan 400 000 besök under året.

Vid sidan av de lokala tjänsterna upprätthåller och utvecklar Helsingfors stadsbibliotek också bibliotekens nationella nättjänster. Också deras användarantal ökade märkbart. T.ex. . nättjänsten Fråga bibliotekarien hade över 2 miljoner besök och litteraturtjänsten Kirjasampo/Boksampo nästan 1,9 miljoner.

Katri Vänttinen är glad över att bibliotekstjänsterna är en del av så många människors liv. ”För oss som jobbar på bibliotek är det viktigast att ge glädje och nytta åt människor via bibliotekets tjänster. Oberoende om det gäller studier eller trivsel, arbete eller fritid vill biblioteket vara ett alternativ”, säger Vänttinen.

Dela artikeln