Tillbaka till artiklar

Svetsmunstyckena sjunger i ståltrappornas fogar

10.4.2018

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Gnistor, flammor och rök. Allt detta har setts i Odets stålspiraltrappor de senaste veckorna. Som bäst pågår omfattande svetsarbeten. Nu svetsas trapporna som anlände i tio separata block till byggplatsen fast i varandra med tjocka svetsfogar. Fogarna syns nu som mörka lodräta ränder i det vita räcket, men döljs förstås när det dras över med målarfärg. Nästa år vid den här tiden kommer bibliotekets kunder att redan vant röra sig i trapporna från nedre aulan upp till tredje våningen.

Spiraltrappan i Odet är en imponerande konstruktion, men också mycket speciell. Trapphelheten består av två spiraler som liknar en DNA-spiral en aning. Konstruktionen förefaller hänga i luften, den saknar både bärande förankring nertill och bärande pelare i mitten. Tricket åstadkoms genom att förankra trapphelheten i mellanbjälklagens konstruktioner.

– Medan svetsningen pågår används det ännu tillfälliga förankringar, men efter att de avlägsnats bär mellanbjälklagen upp trapporna. Lösningen i sig höjer stommens vikt, och den ökar ytterligare med bibliotekets användare. Man har tagit hänsyn till att huset sätter sig och lever. Det har lämnats dilatationsfogar i bibliotekets konstruktioner, berättar YIT:s arbetsledare Janne Kurikka.

Den utmärkta planeringen av arbetena syns i att hela trappschaktet har skyddats med ett eget tält av presenningar från golv till tak. På så sätt stör varken arbetet med hopsättningen eller svetsgnistorna de övriga jobben i omgivningen, och även de stickande ångorna från svetsningen stannar i tältet kring trappschaktet. Det är meningen att svetsningarna ska var slutförda före början av april.

Fasaden får en beklädnad av granvirke

Under april börjar Odets utseende förändras påtagligt av två anledningar: entréplanet får sina fasadglas, och byggnadens fasadytor börjar få sin slutliga beklädnad.

De böjda ytorna i området vid huvudentrén är utmanande att beklä. Där var det går kvickt att beklä väggarna med hjälp av element, måste man använda styckegods för att täcka över krökta ytor, liksom också kring olika slags öppningar. På östra sidan av huset får träbeklädnaden sällskap av aluminiumplåt.

Man valde granvirke som material till träbeklädnaden, berättar arbetsledare Janne Kurikka. Han ansvarar för stommen och fasaderna. På bilden håller han en mallbit av beklädnaden.

– Beklädnaden består av ribbor och på längre avstånd ser de ut som en enhetligare träyta. Innan man börjar med monteringen görs det ett brännprov för materialet. Ett parti virke behandlat med brandskyddsmedel utsätts för lågor. Under testet observerar man hur medlet förhindrar att virket förkolnar. Skyddsmedlet ska uppfylla fastställda värden. Framdeles ska fasaden behandlas med brandskyddsmedel cirka vart fjärde år.

Även för Janne själv är träbyggande bekant. För ett tag sedan byggde han sig ett eget trähus på närmare 250 kvadratmeter i Borgå. Janne, 33, är byggingenjör och var både arkitekt, huvudplanerare och byggare för bygget. Tre barn och fem katter fick en plats att rumstera på!

Ledningarna döljs under installationsgolvet

I det här skedet avslöjar framför allt det andra planet bibliotekets ”nervsystem och blodkärl”, det vill säga all husteknik som döljs bakom väggar och under installationsgolvet.

Biblioteket ska få en restaurang och två kaféer men användarna av rummen för små grupper på andra våningen får också ett eget kök. Elkablarna och sprinklerledningarna för köket göms snart under installationsgolvet. Installationerna av belysningsarmaturerna på andra våningen löper även de i rask takt. Jobbet ska vara klart innan installationsgolvet läggs på plats, därför att det inte håller för saxlyftar.

Den krökta trappan för läsning och arbete är nästan färdig vad gäller träarbeten. Efter mitten av mars lade man däcksplywood på den och i följande skede får den en grå textilmatta över sig.

Tredje våningen väntar på att få ett undertak

I barnens värld i norra ändan på tredje våningen förbereder man sig för att installera det vita böljande undertaket. Ett modellstycke som monterades i mitten på tredje våningen godkändes i början av året och arbetet framskrider på basis av erfarenheterna från monteringen.

I taket i barnen världen dinglar det nu med täta mellanrum olika långa stålstavar som undertaket monteras fast i. Så småningom kommer de att dölja ventilationsrören och servicebryggan.

Efter att arbetena inomhus har börjat, skyddas de väldiga glasen på tredje våningen mot repor och smuts. Fönstren skyddas med plastfilm mot damm och nedre delarna av dem täcks med EPS-skivor. Man kan då arbeta lite mer bekymmersfritt.

Också i Odet blomstrar arbetsplatshumorn

I dessa dagar behövs det apparater för bearbetning av trä och plywood inomhus, varför till exempel cirkeln sjunger stup i kvarten. Mängden sågspån kunde vara ofantlig, men den hanteras på kapningsplatser, i tält, som placerats ut på våningarna och där dörrduken stängs under arbetet.

Arbetet löper snabbare när man skojar lite mellan varven. En underleverantör har döpt kapningsplatserna till VIP-rum.

På en byggplats vimlar det av regler, men också de kan stundom ses med en glimt av humor i ögonvrån.

Dela artikeln