Tillbaka till artiklar

Stadsborna beslutade om pengarna – biblioteket startar de utvalda pilotprogrammen nästa år

12.11.2012

I tre verkstäder om deltagande budgetering den 25, 29 och 30 oktober sattes tanke- och idéverksamheten i full gång för att dryfta frågan om vad biblioteket borde använda sitt utvecklingsanslag om 100 000 euro till under nästa år. ”Spännande, men på något sätt lite svårt” sade en kvinna i dörren till bibliotekets grupparbetsrum. Och så sant som det var sagt; stämningen i verkstäderna var varken flummig eller vimsig. Där fördes häftiga diskussioner för att hitta samförstånd. Där skojades och skrattades. Där jobbades det på allvar – och resultatet blev fyra pilotprogram som biblioteket ska starta nästa år. Engagerade biblioteksutvecklare med i beslutsfattandet

Biblioteket erbjöd för första gången Helsingforsborna möjlighet att tillsammans besluta om användningen av ett utvecklingsanslag om 100 000 euro. I verkstäderna för deltagande budgetering valde stadsborna ut de pilotprogram som ska startas på biblioteken nästa år. Pilotprogrammen baserar sig på stadsbornas drömmar om centrumbiblioteket som samlats in under året som gått och budgeten var fastställd på förhand. I verkstäderna fördes livliga diskussioner, åsiktutbyten och idéverksamhet. Många stadsbor fick chansen att göra sin röst hörd; allt ifrån en hemmamamma från Hertonäs till en koder, en stadsaktivist till en skönlitteraturälskare. Det stod klart att verkstäderna fört samman den bästa kompetensen och engagerade biblioteksutvecklare.

Omröstningar genom att räcka upp handen, separatförhandlingar och skrattsalvor

I verkstäderna skiftade stämningen från benhårt åsiktsutbyte och grundlig debatt, rentav separatförhandlingar, till gemytligt skämtande och ingjutande av gemenskapsanda. Den förväntansfulla spänningen, och å andra sidan den ivriga arbetsstämningen, skvallrade om att deltagarna upplevde det som uppfriskande annorlunda att faktiskt få besluta om pengar. En av deltagarande uttryckte sina känslor så här: ”Jag hade världens sämsta dag på jobbet idag, men i och med verkstaden blev dagen hur bra som helst”. En annan gladde sig åt att närdemokrati verkligen förverkligas på ett så konkret sätt: ”Det var fint att se att det funkar”.

Det är viktigt att besluta om gemensamma frågor

”Frasen ’deltagande budgetering’ kan dock avskräcka folk eftersom det låter som något som man måste vara minst akademiker för att göra. Som om minimikravet skulle vara att man kan argumentera för sina åsikter nästan som en yrkespolitiker”, anmärkte en deltagare. ”Med det måste man ju!” svarade en annan. Tillsammans funderade man på hur man ytterligare skulle ha kunnat utöka antalet deltagare i verkstäderna. ”Vad är den viktigaste motivatorn som får en jäktad människa att byta ut en ledig kväll mot att fatta beslut i gemensamma ärenden?” Med andra ord, hur ska man få stadsborna att förstå att det är viktigt att besluta om gemensamma ärenden?

Det sammanlagda resultatet från de tre verkstäderna:

  1. Den digitala kulturens nya uttryck: Stadsverkstaden på Mötesplatsen
  2. Tjänster för barn och familjer: Sagokalas på biblioteket
  3. Avkoppling, tystnad och slow life: Lugnvatten – oändligt utrymme för rekreation för sinnet
  4. Litteraturens nya koncept: Lost and found – samtida författare väcker klassiker till liv
  5. Att göra läsupplevelser synliga: Hur böcker berör oss
  6. Evenemang och upplevelser: Nattbiblioteket – singelliv mellan hyllorna
  7. Kunden som upphovsman: Sångrummet på Bibliotek 10
  8. Nya former av inlärning genom kamratstöd: Festivalen för att lära sig av andra

Pilotprogrammen Stadsverkstaden, Sagokalaset, Lugnvatten och Lost and Found valdes att genomföras och slutsumman blev 108 000 euro. För att hålla sig inom ramen för 100 000 euro genomförs Lugnvatten med en lättare och förmånligare uppsättning enligt deltagarnas önskemål. Biblioteket startar pilotprogrammen under år 2013.

Deltagarna tog även fram idéer för två helt nya pilotprogramsförslag: att betala förseningsavgifter med stunder på tidsbanken och ett projekt som utvecklar nätdemokrati bland ungdomar. Därtill vidareutvecklade deltagarna pilotförslagen. Om den vidare utvecklingen av projekten och nya förslag kan man läsa på adressen www.keskustakirjasto.fi/osallistuvabudjetointi.

 Stort tack till alla deltagare! Vi skapade mycket nytt och gick hem mycket rikare.
Projektpartner är Avanto Insight och Emobit. Projektet finansieras av Sitra.

Ta en närmare titt:

Bilder: Johan Björn, Virve Miettinen
Text: Virve Miettinen

Dela artikeln