Tillbaka till artiklar

Sex verk går vidare i tävlingen!

21.11.2012

Arkitekturtävlingen för Centrumbiblioteket, Metropolens pulserande hjärta, har nu avancerat till det andra stadiet. Tävlingens jury har valt sex arbeten vars tävlingsnummer och signaturer är:

  • 40 Liblab
  • 144 Wave/1
  • 149 Käännös
  • 160 Kasi
  • 357 The Diagonal Agora
  • 375 The Green Metropolis                                       

Bilder av de utvalda verken finns på tävlingens webbplats, samt på Helsingfors stadsbiblioteks webbplats.

Stadsborna vill utveckla biblioteket

Ordföranden för tävlingsjuryn, biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, tycker att alla förslag som går vidare väl motsvarade tävlingens uppdrag att bygga ett öppet och välkomnande Centrumbibliotek.

 ”Via Centrumbiblioteket vill vi utveckla stadskulturen i Helsingfors och skapa ett centrum där stadsborna kan träffas och utvecklas”, betonar Viljanen.

”Man bör inte ställa Centrumbiblioteket mot närbiblioteken. Närbiblioteken är förorternas egna lokala samlingsplatser. Men också i centrum behöver vi avgiftsfria ställen som är öppna för var och en. Centrumbiblioteket som kommer att stå mittemot Riksdagshuset ska förverkliga demokratin och vara en central för medborgarengagemang. Dess speakers corner är bekant.”

”Centrumbiblioteket leder biblioteksväsendet mot en ny tidsålder. Biblioteket är just nu inne i en tid av förändringar, då de digitala medierna har blivit lika viktiga som böckerna. Bibliotekets användare ha också blivit allt mångsidigare”, konstaterar Viljanen, som fortsätter:

”Centrumbiblioteket skall starkt betona litteraturen. Så länge det finns böcker finns det bibliotek”

Stadsborna har aktivt deltagit i centrumbiblioteksprojektet. Utställningen med arkitekternas förslag till Centrumbibliotek, som hölls under våren, var så populär att tiden förlängdes. Besökarna kunde rösta på sin egen favorit bland de utställda förslagen.

En av publikens favoriter finns med bland de förslag som går vidare i tävlingen, nämligen signaturen Käännös (Översättning), nummer 149. Stadsborna har också ivrigt kommit med idéer och önskemål kring det nya centrumbiblioteket.

Tävlingen fortsätter, förslagen bearbetas

Vid urvalet till tävlingens andra skede beaktades följande kriterier: förslagets kvalifikationer i stadsbilden, samt dess arkitektoniska och funktionella egenskaper. De utvalda förslagen ansågs kunna utvecklas enligt tävlingens tekniska och ekologiska mål.

Med finns olika slags lösningar, och man hoppas att tävlingens andra skede ger upphov till flera olika alternativ. Vid urvalet ansågs helhetslösningen vara viktigare än att detaljerna var felfria.

Tävlingens regler är de samma för andra omgången som för den första. De som valts till andra skedet får utveckla sina planer enligt juryns riktlinjer.

I riktlinjerna betonas de önskemål och drömmar som kommit från allmänheten, bl.a. önskas tysta rum i biblioteket.

Juryn utser vinnaren bland de sex arbeten som utvalts. Vinnaren kungörs i juni 2013.

Arkitekturtävlingen för Centrumbiblioteket är en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012.

Mera uppgifter:

Bilderna: Pertti Nisonen

Dela artikeln