Tillbaka till artiklar

Se Centrumbiblioteket! Arbetena av arkitekturtävlingen presenteras den 10–16 maj

16.4.2012

Helsingfors stad ordnar den öppna internationella arkitekturtävlingen ”Metropolens pulserande hjärta” om det nya centrumbiblioteket. Det första tävlingsmomentet avslutas den 16 april. Tävlingsarbetena ställs ut i Bunkern på Busholmen den 10–16 maj. Utställningen är öppen kl. 11–19 på vardagar och kl. 12–18 på helgen. Allmänheten kan kommentera tävlingsarbetena på plats.

Tävlingen väntas locka hundratals bidrag. Efter utställningen inleder domarna sitt arbete och väljer ut 6–8 tävlingsbidrag som går vidare. Dessa förslag offentliggörs uppskattningsvis i september–oktober 2012. Resultatet av tävlingen blir klart i juni 2013.

Centrumbiblioteket byggs i området kring Tölöviken. Målet är en levande och i funktionella avseenden mångsidig mötesplats för människor och en energieffektiv märkesbyggnad. Utöver den egentliga biblioteksverksamheten tillhandahåller byggnaden lokaler för evenemang, stadsbornas egna projekt och deltagande.

Utställningen av tävlingsförslagen ger allmänheten en unik möjlighet att bekanta sig med Bunkern. Byggnaden står kvar i den stadsdel som reser sig på Busholmen som ett minne av områdets förflutna som hamn. Det ursprungliga användningsändamålet för byggnaden, som färdigställdes år 1972, var att fungera som styckegodsupplag. Nu planeras olika verksamheter som betjänar stadsborna i byggnaden.

Bunkerns gatuadress är Tarmogränden 2, 00220 Helsingfors. Ingången till utställningen sker via lastbryggan på västra sidan om Bunkern, från sidan mot Östra Växelgränden.

Arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket är en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012.

Inträdet till utställningen är gratis.

Dela artikeln