Tillbaka till artiklar

Rask takt på alla våningar

10.8.2017

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Även under semesterperioden har byggarbetena för Ode fortsatt i rask takt överallt i huset, från källaren till takkonstruktionerna. Installationer, rördragningar, svetsningar, gjutningar och inspektioner framskrider i husets skrymslen, men vad gäller byggandet har man också uppnått en stor etapp som syns utåt: balkongens stomme är färdig. Medborgarbalkongen, som skjuter ut från Odes västra sida, öppnar unika utsikter mot Helsingfors värdefullaste kärna.

Svetsningarna av balkongens fogar slutfördes under de sista två veckorna i juli. Det finns ännu mycket som påkallar arbete, bland annat ytkonstruktionen som kommer på stålplåtelementen. När balkongen är färdig erbjuder den en ojämförlig panoramautsikt mot Kiasma, Riksdagshuset, Musikhuset och Finlandiahuset. Även tornet på Nationalmuseet skymtar vid horisonten. Det här är en plats som tål att besökas!

Sedda nerifrån är stålkonstruktionerna som stöder balkongen nästan konstverk. De syns ändå inte utan är beklädda med trä, liksom även resten av husets stålstomme. Stommen är nu färdig, inspektionerna av dess konstruktioner pågår. Korsverkens fogar granskas med ultraljud på samma sätt som stålbågarna som bär huset. Efter att stommen har godkänts står fasadelementen i tur, och på byggplatsen har man redan beredskap för installering av de första elementen.

Den nordliga ändan kommer före den södra

På ytterväggarna på det nordliga blocket har man dragit skyddande plastöverdrag mot regn, därför att de första träbeklädnaderna monteras mot norr. Där börjar även arbetena inomhus.

– Beredskapsnivån är högst i den norra ändan, men arbeten görs hela tiden i hela huset. Golvarbetena har framskridit på önskat sätt i alla väderstreck: hålbjälklagena har installerats och över hälften av golven har gjutits. Några golvfogar lämnade vi medvetet öppna på platser där husets brokonstruktion ännu spänns, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam.

Den fullständigt unika helheten kräver av huvudentreprenören god förhandsplanering, noggrann övervakning och att strikt hålla tidsschemana.

– I det unika projektet är varje arbetsskede individuellt och tar tid. Vi måste kräva att alla aktörer håller tidsschemat, därför att arbetenas framskridande ibland kan bero på små faktorer och det är svårt att komma ifatt tidsschemat om det inte håller. Vid Ode lyckas inte systematisering. Vi kan inte arbeta som på en bilfabrik: lägga delar på ett löpande band och montera, förklarar Mansoor Ardam.

Byggnadens husteknik med sina otaliga rördragningar har under sommaren fortskridit från källaren och uppåt. Rören har stigit till andra våningen där deras konsoler svetsades i taket i juli. I källaren brandskyddas ventilationsmaskinerna.

Det finns så mycket husteknik att man genom att titta på datormodellen lätt kan få den uppfattningen att det rör sig om en större anläggning. En lekman kan missta sig och tro att det är en fabrik eller ett fartyg. Olika planerares kombinerade modell visar hur de tekniska systemen, till exempel ventilationsrören, löper mellan rummen. Den stora triangeln som syns i mitten visar en ljusöppning som lämnas mellan våningarna. Omkring den installeras ett glasräcke och genom öppningen ser man den nedre våningen.

På andra våningen byggs de första innerväggarna. Våningen kommer att få bland annat studiolokaler, ett datorklassrum, arbetsrum att hyra samt kontors- och konferensrum.

En del av rummen får kompakta väggar och en omsorgsfull ljudisolering, för andra rum räcker det med glasväggar. Nu görs väggkrön, det vill säga konstruktionerna som syns ovanför glaset på bilden.

Massiv trappa

Ungefär mitt i huset installeras en väldig svängd ståltrappa som förenar tre våningar med aulan. Den blir ett anslående element som hjälper en att orientera i byggnaden.

På andra våningen finns ett omfattande sittområde som med små steg stiger uppåt. Ståltrappan finns i närheten av sittområdet i en rund öppning. Korsverken och pelarna för husets stomme blir delvis synliga, men bekläs.

I konstruktionerna hat det lämnats en väldig öppning genom våningarna som väntar på att trapphelheten på 75 ton blir färdig. Trappan tillverkas av Normek Oy, som också har tillverkat stålbågarna som bär upp byggnaden. Installeringen torde infalla i december.

Attityden avgör också vid byggande

Arbetsledaren Mansoor Ardam har sin egen filosofi om byggande och hur det framskrider. Han lånar ett afghanskt ordspråk enligt vilket den som har 40 ministrars hjärnor i fickan klarar sig i spelet.

– Vid allt byggande ska de delaktiga vara kloka på förhand och förbinda sig till sitt bästa. Efterklokhet hjälper ingen. Alla delaktiga måste kunna fatta beslut och man får inte bolla saker fram och tillbaka. Vid byggande finns det alltid parter som inte störs av att någonting bli hängande, men byggplatsen kan inte stå och vänta. Inte ens små saker får ligga utspridda, det må sen vara fråga om bara en mutter. Det viktigast är rätt attityd: don’t do your best – do whatever it takes!

Datamodelleringsbilder: konstruktionsteknik och VVS-planering Ramboll, arkitektplanering ALA-arkkitehdit.

Dela artikeln