Tillbaka till artiklar

Projektplan för centrumbiblioteket färdig

22.9.2010

Projektplanen för det centrumbibliotek som planeras till Tölöviken i Helsingfors har nu publicerats. Enligt planen kommer byggnaden att få en totalyta på 15 980 bruttokvadratmeter och kostnaden uppgår till 69,9 miljoner euro. Biblioteket beräknas få 5 000 besökare per dag. Invigningen är planerad till juni 2017.

Det nya biblioteket utformas så att det tillgodoser behoven hos en varierande kundbas. Vid sidan av utlåningsverksamhet kommer biblioteket bl.a. att erbjuda möjligheter till självständigt arbete, moderna studiemiljöer, tysta rum, ett evenemangs- och medborgartorg för stadsbornas egna produktioner samt ett familjebibliotek. För turister erbjuder biblioteket information om Finland och Helsingfors, färska dagstidningar och rådgivning.

Biträdande stadsdirektören Tuula Haatainen som driver projektet säger att biblioteket blir en mötesplats för lärande och aktiviteter, ett ställe som medborgarna kan fritt och gemensamt utnyttja. Eftersom det är frågan om ett nybygge kan man forma biblioteket så att det tillgodoser alla behov och önskemål. ”Biblioteket blir ett centrum för upplevelser och möten där modern teknik gör det lättare att ta till sig nya saker. Centrumbiblioteksprojektet är en viktig investering för framtiden och fristående från den pågående översynen av stadens servicenät”, poängterar Haatainen.

Enligt planeringen ska centrumbiblioteket vara färdigbyggt år 2017 till det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Det tidtabellsmässiga målet är att under 2011 utlysa en internationell arkitekttävling om byggnaden. Resultatet offentliggörs under World Design Capital-året 2012. För att biblioteket ska kunna stå färdigt till Finlands 100-årsjubileum kommer byggandet att påbörjas i juni 2014.

Kostnaden för centrumbiblioteket är beräknad till 69,9 miljoner euro. I kostnadskalkylen har hänsyn tagits till energisnålt byggande. Meningen är att stadens helägda fastighetsbolag ska genomföra projektet och att finansieringen ska skötas via lån till företaget.

Dela artikeln