Tillbaka till artiklar

Medborgarnas vardagsrum väntar på att få ett yttertak

5.7.2017

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Efter midsommaren har byggplatsen för Ode nått en vändpunkt, när arbetena med såväl takkonstruktionerna som stommen är så gott som färdiga. Ännu i juni anländer de första elementen för yttertaket till byggplatsen.

– Stommen i stål för byggnaden blir klar enligt planerna före mitten av juli, berättar YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam (till vänster) och ansvarige arbetsledare Tero Seppänen. Bakom dem på en skärm på byggplatskontoret visas bilden från en live-kamera där man kan se hela arbetsplatsen med Ode i fågelperspektiv.

Så som meddelandet som ställts upp på Medborgartorget berättar är Ode på väg att bli ett eget vardagsrum för besökarna. Än så länge strilar regnet rakt in i vardagsrummet, men så småningom ska de vita stålkonstruktionerna på tredje planet få ett yttertak över sig och fasadglas längs sina sidor.

– Yttertaket byggs i trä. Det byggs av limträelement, med en yta av bitumenfilt. Elementen är nära en meter tjocka då de till exempel redan färdigt är värmeisolerade. Taket får sin något välvda form redan när elementen monteras, eftersom de har sågats redan på fabriken, säger Mansoor Ardam.

På tredje våningen är fasaden helt och hållet av glas. Ett stycke modellglas speglar den visuella idén för tredje våningen: upptill är glaset opakt vitt, men får gradvis öppningar tills det blir helt klart och transparent nertill … eller som Mansoor Ardam kreativt förklarar, glaset är upptill likt ett jämt snötäcke medan det snöar i mitten innan det klarnar. Måhända tanken på snöfall gjorde männen allvarliga mitt på sommaren?

Men först måste taket bli stabilt

Kring midsommaren kunde man höra ett rätt ljudligt klingande på Odets byggplats. Den nya ljudvärlden uppstod när takets vita stålkonstruktioner spändes.

I installationsskedet lämnades takbalkarna en aning löst åtdragna. På så sätt gav de efter vid behov under hopsättningen. Arbetet med att dra åt fogarna gjordes efteråt, en bult i taget. En montör i en personlift använde en bultmaskin för uppgiften och från jobbet spreds ett bultande och klingande ljud i omgivningen.

På grund av tak- och balkongarbetena har området framför byggnaden den senaste tiden varit fyllt med både lyftkranar och personliftar. Den största kranen, Havator, en fackverkskran med larvfötter på 300 ton, är snart klar med sitt jobb. Blågula Havator kom till byggplatsen i januari för installering av stålbågarna, som bär upp byggnaden, och har också använts till att lyfta upp takets ståldelar. Havator demonteras i juli.

På västra sidan av biblioteket mot Medborgartorget byggs en balkong för besökarna. I juni installerades stålfackverk mitt i huset till stöd för balkongen. Med kranens kättingar flyttades balkarna lätt, men det behövdes mannakraft att styra dem i lämplig vinkel för att sättas fast.

Under stålbågarna finns det just nu en hel djungel av stödtorn, som bär upp gjutformarna ovanför dem. Formarna och stödtornen kan demonteras när det horisontella betongvalvet har gjutits och fått torka så att det bär. Betongvalven som gjuts på plats stöder stålbågarna.

Det jämna golvet är egentligen välvt

De flesta golv i biblioteket består av hålbjälklag eller fält av sådana. Hålbjälklag har använts sedan 1970-talet inom såväl offentligt som bostadsbyggande och de är ett snabbt sätt att åstadkomma stora ytor.

Så som namnet antyder är ett hålbjälklag ihåligt och har längsgående hålrum som gör att plattan är avsevärt lättare än plattor utan hålrum trots att den är av armerad betong. I hålrummen kan man dra till exempel elkablar. I nederkanten av plattorna löper en förspänd stålomspunnen vajer som gör att man får en spänning som ökar bärigheten.

– De åtspända vajrarna gör plattorna en aning välvda. Fastän fälten med hålbjälklag ser jämna ut, är de ändå en aning välvda, förklarar Tero Seppänen.

Nästan alla hålbjälklag i biblioteket har monterats. Fältet med hålbjälklag som utgör golvet på den översta våningen är samtidigt taket på våningen under. I dagarna pågår foggjutningen av hålbjälklagen varefter de enskilda långa plattorna bildar ett sammanhängande fält.

I norra delen av huset har man redan kommit längre och gjuter golvet. Här jämnas golvet i ventilationsmaskinrummet ut efter betonggjutningen. Förutom i källaren i huset finns det ventilationsmaskinrum även här på plan 1M.

Installeringen av hustekniken i bibliotekets källare har framskridit problemfritt. För stamledningarnas del är arbetena klara till 90 procent och installeringen av ventilationsmaskinerna är i full gång. Snart börjar olika slags rör komma upp längs schakten från källaren till de övre våningarna. Elmontör Aarno Lehtinen (till vänster) från ARE höll ett möte på byggplatsens kontor tillsammans med arbetsledare Janne Kurikka och arbetsplatsingenjör Ville Nevala från YIT, för att installeringen av kabelhyllorna pågår.

Dela artikeln