Tillbaka till artiklar

Massivt pussel med takelement

6.9.2017

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

De första yttertakselementen är resta i norra ändan av Ode. Att sätta ihop dem har varit som ett massivt pusselspel med hopsättning av skyddsräcken och trianglar, men att flytta och passa in elementen hör inte till de lättaste jobben: elementen är 12 meter långa och nästan en meter tjocka. Bredden varierar med elementet och alla väger tusentals kilo.

– Bara två eller tre element i taget har kunnat hämtas med långtradare till byggplatsen. De största styckena väger åtta ton, berättar YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen.

I månadsskiftet augusti–september monterades en ljusröd gipsplatta som fungerar som brandskydd och blir täckt av ett undertak som installeras senare. På tredje våningen var byggandet av en utpräglat arkitektonisk konstruktion för lokalen i norra ändan samtidigt på gång, det vill säga balkongen som syns i bakgrunden.

Yttertakselementen hissades ned på färdiga konsoler i vita stålkonstruktioner och skruvades på plats. Estniska Timbeco Woodhouse Oü ansvarade för tillverkningen av elementen och har nu påbörjat installationsarbetena. Figursågningen av styckena gjordes vid Timberpoint Oy:s fabrik i Lovisa.

Elementen prefabricerades detaljerat med till exempel platser för takfönstren och en sådan syns som en åttakantig infällning på bilden. I fogfyllningskedet fylls elementens långa sidor med specialuretanskum och de korta med mineralull. Det är viktigt att man samtidigt kontrollerar att det blir en luftspalt kvar i fogens översta del emedan det träbyggda taket också måste vara ventilerat.

Balkongen får egna brunnar

Medborgarbalkongen väntar på att ytarbetena inleds, det vill säga att man börjar gjuta betong och lägga vattenisoleringar, varefter man kan lägga småplattor och träbeklädnad.

För att bekämpa halka på balkongen har konstruktionen inbyggda eluppvärmda linjedräneringsbrunnar, som hålls öppna också vid köldgrader så att vattnet rinner snabbt bort från balkongen.

På tredje våningen i biblioteket förbereder man sig för att installera fasadglas. Byggandet av stödkonstruktionerna för glasen har börjat i norra ändan. Glasen sträcker sig från golv till tak och YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam visar var de installeras: i egna konsoler bakom medborgarbalkongen.

Gjutandet av den sista betongplattan i södra gaveln på den tredje våningen i slutet av augusti visade sig vara en icke ringa prestation. En gjutning kan aldrig lämnas på hälften och den här gången pågick den från klockan fem på morgonen till åtta på kvällen. Gaveln slukade över 200 kubikmeter betong.

Gjutningarna av golven på andra våningen är över, men sittområdets stegvis stigande fält med hålbjälklag får ännu sällskap av steg som gjuts på plats. Betongdamm i området dammsögs bort emellanåt.

Här fäster man konsoler för väggkrön eftersom det börjar byggas mellanväggar på andra våningen. På tredje våningen förbereder man sig också för att lägga undertag och golv.

Ankarvajrarna spändes för sista gången

Man har nu kommit så pass långt med stomarbetena att de ankarvajrar i stålbågarnas lådor som bär upp biblioteket kunde dras åt för tredje och sista gången.

På så sätt uppnådde brobågarna sin slutliga bärkraft. På bilden syns stålbågarnas norra ändkapsel och dess stålplattor.

Åtdragningen gjordes med en hydraulisk domkraft – det finns bara två sådana i Europa. En av dem fick E.M.Pekkinen Oy till Finland till låns för eget bruk för tre dagar. Pekkinen utförde spännarbetet. Efter arbetsskedet kapades vajrarna och ändorna på vajerknippena pluggades igen. Fotografi: Mansoor Ardam.

Arbetsledare Mansoor Ardam ville ta reda på hur mycket dragplattan rör på sig under åtdragningen. Han lade två stålplattor på vardera sidan av en golvfog och kunde med hjälp av streckmarkeringar se hur den åtdragna plattan förskjutits en centimeter i relation till en referenspunkt. De dilatationsfogar i golvet på första våningen som hade lämnats öppna kunde nu gjutas ihop.

Biografens flytande golv

Det är även aktuellt att gjuta golvet i bibliotekets biograf på första våningen.

Av audiotekniska skäl utnyttjas en flytande betongplatta i stommen för biografen. Ovanpå den gula ljuddämpningsmattan Sylomer på bilden läggs en ytplatta och mattan isolerar plattan från stomkonstruktionen. På så sätt leds inte ljud från biografen till stommen och längs den till andra delar av huset.

Inredningsmaterial börjar skönjas på planeringsbordet

När stommen och golvgjutningarna är klara kan man så småningom börja tänka på inredningsmaterial. Byggplatskontoret har så smått börjat få olika slags broschyrer och prover på bland annat golvmaterial.

Mansoor Ardam och Tero Seppänen berättar att det inte ännu finns några beslut eller avtal, men att man har fört tidiga diskussioner med olika leverantörer.

Inredningsmaterialen kommer att väcka många diskussioner emedan alternativen är otaliga vad gäller såväl material som färger. Praktiska och visuella värden borde skaka hand och linjen man bestämmer sig för ska tillfredsställa den stora allmänheten.

Sommaren är inte slut ännu, åtminstone av en blomsterampel av en YIT-hjälm att döma. I dessa dagar bygger cirka hundra människor biblioteket. Sommararbetstagare utförde sin praktik så tacknämligt YIT värvade dem till timanställda. När studier och arbete går samman möts teori och praktik.

Dela artikeln