Lokaler / Pop up -området

Pop up -området

I Odes första våning går det att arrangera småskaliga pop up -evenemang.

Pop up -området

Pop up -området finns i den södra ändan av första våningen, mitt emot bibliotekets informationsdisk och intill huvudingångens fönstervägg.

Pop up -området lämpar sig väl för kortvariga informationstillfällen, för t.ex. presentationer av föreningars och organisationers verksamhet eller olika allmännyttiga tjänster. Pop up -området ska inte användas för kommersiella tillställningar.

För att få använda pop up -området bör man alltid komma överens om det med oss genom att vara i kontakt via e-postadressen oodi.tilat@hel.fi.

Det går att få elektricitet till pop up -området via tekniken i golvet, och det finns ett antal stolar och bord till förfogande. Utöver detta får man hämta med sig en roll up till pop up -området.

För närvarande finns följande bord tillgängliga för pop up -evenemang:

  • 72 x 70 x 70 cm (3 st)
  • 95 x 75 x 75 cm (2 st)
  • 95 x 150 x 75 cm (2 st)
  • 72 x 140 x 70 cm (1 st)
info

Vill du ordna ett evenemang på Ode?

Läs mer om hur du ordnar ett evenemang!