Tillbaka till artiklar

”Käännös” vann arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket

14.6.2013

Arkitekturtävlingen om en byggnad för centrumbiblioteket i Helsingfors är avgjord. Vinnare blev ett bidrag kallat Käännös. Något andra pris delades inte ut. Bidragen Liblab och Kasi, som valdes ut bland 544 bidrag, kom på delad tredje plats. Dessutom delades fem hedersomnämnanden ut.

Bland sex bidrag som valdes ut för andra tävlingsomgången i november i fjol valde juryn Arkkitehtitoimisto ALA Oy:s bidrag Käännös till vinnare. Resultatet offentliggjordes i förmiddags i Helsingfors musikhus.

Juryn karakteriserar det vinnande bidraget som anslående och avslappnat generöst. Käännös ger ypperliga utgångspunkter när det gäller att utveckla en ny typs biblioteksverksamhet.

Juryn framhåller att byggnaden talar till en på ett unikt sätt och har alla möjligheter att bli en ny monumentalbyggnad som helsingforsarna, biblioteksanvändarna och personalen upplever som sin egen.

Juryns beslut var enhälligt. Enligt bedömningsprotokollet kommer Helsingfors att få ett internationellt sett exceptionellt fint och modernt stadsrum som är omgivet av arkitektoniskt högklassiga byggnader. Det är nu biblioteksbyggnadens sak att ge östra kanten på den öppna platsen dess slutliga form.

Juryn anser att Käännös passar utmärkt för sin uppgift. Käännös var också en av allmänhetens favoriter i den lekfulla omröstningen i samband med första tävlingsomgången.

Första pris är 50 000 euro. Juryn rekommenderar enhälligt att Arkkitehtitoimisto ALA Oy ska få uppdraget att rita byggnaden för centrumbiblioteket.

Ett arkitektoniskt sett fantastiskt, modernt ekohus i trä i Helsingfors centrum

Tävlingsbidragen bedömdes inte bara i fråga om arkitekturen utan det betonades särskilt att byggnaden skulle smälta in på den värdefulla platsen och i stadsstrukturen. Nyckelkriterier var också användbarhet, ekologisk hållbarhet och genomförbarhet.

”Kraven på ekoeffektivitet var speciellt höga i den här arkitekturtävlingen, Metropolens pulserande hjärta”, påpekar biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, som var ordförande i juryn.

Dessutom måste byggnadens arkitektur tåla tidens gång och sitta bra på platsen mittemot Riksdagshuset.

”Centrumbiblioteket kompletterar kulturbyggnadshelheten vid Tölöviken och gör att området får en konstform som nu saknas, ordkonst och litteratur”, framhåller Ritva Viljanen.

Stiliga Liblab och inbjudande Kasi på delad tredje plats

Något andra pris delades inte ut. På delad tredje plats kom Playa Arkkitehdit Oy med sitt bidrag Liblab och Verstas Arkitekter Ab med Kasi.

”Vinnaren, Käännös, överträffar i fråga om arkitektur, stadsbild, funktionalitet och ekologisk hållbarhet avsevärt de andra bidragen. Juryn beslutade därför sätta Käännös betydligt högre än de följande två bidragen”, påpekar juryns ordförande Ritva Viljanen.

Juryn säger om Liblab att dess massa är redig och skulptural och är gestaltad som en offentlig byggnad och att den öppnar sig i de viktigaste riktningarna, mot Medborgartorget och Tölöviken, med fint genomtänkta glasytor. Byggnaden fyller sin plats och kompletterar utomordentligt stadsrummet. 

Bidraget Kasi är enligt juryn inbjudande och tillgängligt. Mellanväggarna och undertaket i entréhallen i markplanet är täckta med böjda massiva träelement. De ger ett stiligt och anslående intryck.

De som kom på delad tredje plats fick 31 500 euro var. Juryn beslutade dessutom dela ut fem hedersomnämnanden. Dessa gick till Through the Looking Glass, Illuminaatio, The Heartbeat of Helsinki, Cultural incubator och Helsinki Link.

De bästa på snabbvisit I Musikhuset den 14 juni

Vinnaren, de övriga som valts ut för andra tävlingsomgången och de som fått hedersomnämnanden är utställda i Musikhusets foajé efter att vinnaren offentliggjorts, i tre timmar kl. 12–15 den 14 juni.

Alla tävlingsbidrag är utställda i Bunkern på Busholmen, Tarmogränden 2, 3 våningen, den 15–20 juni kl. 12–19.

 

Cykelbiblioteken bjuder alla till tomtfest

Centrumbiblioteket till ära ordnar vi samma dag som vinnaren i arkitekturtävlingen offentliggörs, den 14 juni, en tomtfest framför Musikhuset. Alla är välkomna, och det blir program för både barn och vuxna kl. 12–18.

En representant för vinnaren intervjuas vid festtälten kl. 12.15–12.40. Inträdet är fritt.

Centrumbiblioteket för ut bibliotekets kunskap, färdigheter och berättelser på stan med sex cyklar den 13–14 juni kl. 10–18. Den nya tidens bibliotek har redan planerats länge. Vi vill därför i denna stora stund vara där människorna är.

Mera information:

 

Dela artikeln