Tillbaka till artiklar

Internationell arkitekturtävling om centrumbiblioteket

29.9.2011

Planerna om centrumbiblioteket, som kommer att byggas vid Tölöviken, tog ett steg framåt den 28 september, då Helsingfors stads ledning beslutade om att ordna en internationell arkitekturtävling om biblioteket.

Det är meningen att inleda arkitekturtävlingen ännu i höst. Centrumbiblioteket planeras på Tölövikens tomt 2014, d.v.s. i området mellan Magasinsparken och Tölöviksgatan.

I samband med tävlingen planeras en namntävling som är öppen för allmänheten genom vilken man söker centrumbiblioteket ett namn som skildrar biblioteksverksamhetens föränderliga karaktär.

Arkitekturtävlingen grundar sig på ett utkast för en projektplan som en arbetsgrupp under ledning av biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen har berett. Arbetsgruppen fortsätter som ledningsgrupp för projektet . Fastighetskontoret ansvarar för ordnandet av tävlingen i samarbete med stadsbiblioteket och stadsplaneringskontoret.

Utgående från resultaten av arkitekturtävlingen kompletteras den nuvarande projektplanen och den slutgiltiga planen förs till stadsfullmäktige för beslutsfattande.

Enligt tidtabellen kan biblioteket börja byggas år 2015 och det väntas vara färdigt till 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017.

Enligt projektplanen kommer centrumbiblioteket att ha en yta på ungefär 10 000 m² Kostnadsberäkningen för byggnaden uppgår till 69,9 miljoner euro. Det årliga besökarantalet för det nya centrumbiblioteket uppskattas uppgå till 1,5 miljoner, vilket betyder att biblioteket skulle användas av ungefär 5 000 personer varje dag.

Genom arkitekturtävlingen söker man en ny mötesplats för fakta, färdigheter och historier. Utöver den egentliga biblioteksverksamheten kommer det i byggnaden att finnas utrymme för evenemang, helsingforsarnas egna projekt och deltagande. Framtidens bibliotek är ett ställe där man utöver information och läsupplevelser också söker möjligheter till att lära sig och utnyttja nya teknologiska tillämpningar för att producera information.

I projektplanen har man lyft fram exempel på nya lokaliteter som önskas till centrumbiblioteket. Exempel på dessa är inlärningsmiljöer som stöder olika inlärningssätt, ett evenemangs- och medborgartorg, testrum för ny teknologi samt ett eget landskapskontor för stadsborna, d.v.s. ett kreativt kontorsutrymme för självständigt arbete.Man önskar också inlärnings- och meditationsområden som erbjuder tystnad, utrymme för barnfamiljer samt ett café, en restaurang och mindre affärslokaler.

Arkitekturtävlingen för centrumbiblioteket är en del av Helsingfors år som World Design Capital.

Ytterligare information:
biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen, tfn 040 334 5813
biblioteksdirektör Maija Berndtson, tfn 040 551 7335

 

Dela artikeln