Tillbaka till artiklar

Inomhusbron får sin början i brofästena

14.9.2016

Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Det är inte ofta det byggs broar inomhus, men just det är vad som händer i det nya biblioteket. Huset bärs upp av två stålbågar som möjliggör ett 100 meter långt öppet utrymme utan pelare i aulan på första våningen. De måttbeställda bågfästena jämte dragplattor anlände i juli som specialleverans till byggplatsen från Uleåborg där de tillverkades.

Fästena med dragplattorna kom från Normek Oy:s fabrik och lyftes på plats med den hydrauliska teleskopbommen på en bilkran strax före mitten av juli. På bilden hänger halva fästkonstruktionen för brons norra ända på bilkranen. Bild: Risto Sell.

– Bågfästet för en broända väger kring 100 ton. Konstruktionen lyftes på plats i två delar, med andra ord med ett 50 ton tungt stycke i taget. Vikten som läggs på betongsulan motsvarar alltså hundra små personbilar, jämför byggplatsens ansvariga mästare Kyösti Kontio.

De två brobågarna stöds på var sitt bågfäste i brons norra och södra ändor. På bilden visas den norra ändans fästkonstruktion. Än så länge är bågfästena slutna. Under dem ligger en dragplatta av stål genom vilken man drar ankarvajrar som löper mellan den norra och södra broändan. Vajeröppningarna är här täckta med ventilationstejp.

På datormodellen syns brobågarna i grått ända fram till bågfästena. Vajrarna som utgår från dragplattan har markerats med grön färg. Bron påminner om en bågbro som byggs över vattendrag eller trafikleder.

– Konstruktionen skiljer sig knappt från en vanlig bro, det speciella är att den här bron är konstruerad för ett inomhusutrymme. Om det var en trafikbro skulle stöd behövas även i mitten. Den här bron bärs endast av stöden på sulorna och väggarna och skulle därmed inte klara av tyngden av bilar. Ändå bär bron upp tre våningsplan. Bärförmågan åstadkoms genom spänningen som uppstår mellan dragplattorna. Spänningen måste göras skickligt så att bron inte svajar eller för ljud, vilket trafikbroar kan göra, förklarar Kyösti Kontio.

Bärförmågan åstadkoms med stora ”fjädrar”, med andra ord med ett stort antal ankarvajrar. Genom dragplattan går 17 vajerknippen, var och ett med 31 vajrar. Allt som allt innehåller fjäderkonstruktionen alltså 527 vajrar. Brobågarna uppnår sin bärkraft och kan inte glida isär då vajrarna mellan dragplattorna på brons norra och södra ändra spänns åt.

– Spannen kommer från Tyskland. Själva arbetet, det vill säga monteringen och spänningen av vajrarna sköts av inhemska Tensicon Oy, som har lång erfarenhet av olika slags spännings- och förankringsarbeten. Innan vajrarna träs in i dragplattan monterar man skyddsrör för dem, säger byggplatsingenjör Risto Sell.

Spannet mellan den norra och södra broändan är 105 meter. Med blotta ögat verkar det som om de södra bågfästena framför Sanomahuset ligger lägre än de norra bågfästena, men fästena är på millimetern på samma höjdnivå. Den optiska villan beror på att området runt norra sulan är tomt, medan den södra sulan ligger i sin grop där den inte syns. Bågfästena är inte tomma kapslar utan de innehåller en cellkonstruktion.

– Fästena består av tjocka plattor på ovan- och undersidorna samt vertikala plattor. Innehållet liknar ett luftigt bakverk av tusenbladsdeg, beskriver Kyösti Kontio.

Den södra ändans 17 vajeröppningar är än så länge väl synliga.

De första innerväggarna blir till

Ytterväggarna på bibliotekets källare börjar vara färdiga. I mitten av juli var väggarna, med undantag av ett element, färdiggjutna. Av 22 element var alltså 21 klara. På ytterväggarna betyder ett element ett elva meter långt och sex meter högt stycke.

På byggplatsen är man redan i färd med att lyfta storformarna för innerväggarna på plats. De transporteras smidigt på krokarna på tornkranens kedjor. Också byggandet av källartaket, alltså golvet på första våningsplanet, har påbörjats i byggplatsens norra ända.

Innerväggarna reses nu runt lastningsplatsen i källaren. Gjutformar har byggts för lastningsplatsens väggar som man delvis också redan hunnit gjuta. Också byggandet av pumpstationen har framskridit och snart börjar man gjuta dess tak. Takets gjutform av trä syns i framgrunden på bilden.

Det går att njuta av sommaren även på en byggarbetsplats. Kafferasten kan byggarbetarna tillbringa utomhus gungandes i hammocken, liksom timmermännen Tommi Elo och Juha-Matti Komu gör på bilden. När en vuxen karl gungar så är dynor och tak överflödiga.

Dela artikeln