Tillbaka till artiklar

Helsingforsbo, bestäm om pengar!

17.10.2012

Biblioteket erbjuder för första gången Helsingforsborna möjlighet att tillsammans besluta om hur ett utvecklingsanslag om 100 000 euro ska användas. Anslaget ingår i centrumbibliotekets budget och ska användas till pilotprogram som syftar till att utveckla verksamheten på framtidens bibliotek. Kom med och fatta beslut om vilka pilotprogram som startas på biblioteken redan nästa år! Påverka planeringen av framtidens bibliotek redan i dag. Låt oss bygga det nya biblioteket bit för bit.

Delta i verkstäderna och på nätet:

Diskutera, kommentera och ställ frågor på nätet: vecka 42 på adressen keskustakirjasto.fi.

Det nya sättet att göra tillsammans förändrar biblioteket – kanske också stadsborna

Biblioteket vill låta stadsborna delta i planeringen av tjänsterna, och deltagande budgetering är ett sätt att göra utvecklingsarbetet tillsammans med dem. Avsikten är att både biblioteket och stadsborna ställer frågor, lyssnar, provar och arbetar tillsammans för att lära sig om varandras behov och önskemål. ”Biblioteket erbjuder stadsborna en möjlighet att påverka sin vardag och biblioteket som en plats som hör till vardagen. Människorna är de bästa experterna på sitt eget liv och de har en ökande vilja att påverka”, säger biblioteksdirektör Maija Berndtson.

Pilotprogrammen har skapats utifrån stadsbornas idéer

Biblioteket har utifrån stadsbornas drömmar och idéer planerat pilotprogram som stöd för arbetet i verkstäderna. Centrumbiblioteket har under hela året uppmanat Helsingforsborna att på olika sätt ta ställning till hur framtidens bibliotek ska se ut och planeras. Bland de idéer som stadsborna har lagt fram under året framhävs bland annat tjänster för familjer, litteraturen och att förklara dess innehåll med lockande metoder, olika koncept för inlärning genom kamratstöd, lokaler för medborgarverksamhet, evenemang och upplevelser, arbetsrum för mobila informationsarbetare och laptop-medborgare samt behovet av nya slags utrymmen för slow life och avkoppling.

Pilotprogrammen kan kommenteras och diskuteras redan under vecka 42 på adressen keskustakirjasto.fi. Stadsborna kan bekanta sig närmare med pilotprogrammen i verkstäderna, där de fritt kan välja och prioritera det program de vill eller vidareutveckla programmen. Om man inte hittar ett pilotprogram som intresserar en själv kan deltagarna också föreslå en helt ny idé. Med hjälp av pilotprogrammen söker vi svar på frågan hur framtidens bibliotekslandskap kommer att se ut.

Staden testar deltagande budgetering för första gången

Helsingfors stad utarbetade våren 2012 en utredning om möjligheterna att genomföra deltagande budgetering. I bakgrunden finns tanken om deltagande demokrati där vanliga människor bestämmer hur de offentliga medel som kommunen eller staten förfogar över ska användas. I centrumbiblioteksprojektet modelleras och testas deltagande budgetering från planeringsfasen till genomförandet. Centrumbiblioteksprojektet är ett av de första projekten i Finland som utnyttjar deltagande budgetering.

För verkstäderna krävs förhandsanmälan och i varje verkstad finns plats för de 25 personer som anmäler sig först. Verkstäderna är finskspråkiga.

Projektpartner är Avanto Insight och Emobit. Projektet finansieras av Sitra.

Ta en närmare titt:

 

Text: Virve Miettinen 
Bilder: Rodeo, Byroo, kaupunginkirjasto

Dela artikeln